Близо 400 000 лв отпускат за Област Плевен по Регионалната програма за заетост за 2018 г [ПД]

Uncategorized

До 5 април общините в Област Плевен трябва да внесат своите проектни предложения за приоритети във връзка с разработване на Регионална програма за заетост за 2018 година, информират от Областната администрация. Предложенията се подават до Комисията по заетост при Областния съвет за развитие. Това реши на своето заседание днес Комисията, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова.
Утвърдени бяха единна методика за изготвяне на Регионалната програма, както и съставът на Комисията, която в срок до 17.04.2018 г. да обобщи проектните предложения, да изготви Регионалната програма за заетост на Област Плевен и да я изпрати на Министъра на труда и социалната политика за утвърждаване.
Целта на Регионалната програма за заетост е да стимулира трудовата заетост, да подобри качеството на работната сила и да намалее безработицата на територията на област Плевен.
Министерството на труда и социалната политика стартира процедура по разработване на регионалните програми за заетост в изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2018 г. Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област в Националния план за действие по заетостта през 2018 г. е определен по Методика, утвърдена със Заповед от 11.08.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика, съобразно средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой на регистрираните безработни, както и на заявените работни места от работодатели в областта за деветте месеца на предходната година. За Област Плевен средствата възлизат на 399 986 лв.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com