ДГ „Калина“ – Плевен бе домакин на Областна конференция по предучилищно образование [ПзП]

Новини

ДГ “Калина“ в Плевен с директор Жоржетина Атанасова, беше домакин на Областна конференция по предучилищно образование с мото „Детската градина – Вълшебният свят на децата“, инициирана от РУО на МОН Плевен. Модератор на секцията:“ Качество на обучението в детски градини-иновативни технологии, модели и добри практики на педагогическото взаимодействие беше гл. ас. д-р Росица Пенкова- Педагогически колеж –Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Във форума участваха учители и директори от предучилищните заведения в областта, студенти от Педагогически колеж в Плевен, Ралица Блажева-председател на Обществения съвет към ДГ, Силвия Трифонова – представител на Община Плевен към обществения съвет, г-жа Петракиева – директор на НУ“Св.Климент Охридски“ гр.Плевен, Катя Трифонова – ст.експерт към РУО на МОН гр.Плевен.
Децата от музикалния театър „Сълзичка и усмивка“ при група “Приказен свят“ поздравиха гостите с пиесата “Годежарски задевки“ показвайки музикални, артистични и танцови умения.
Тема на откритата ситуация в подготвителна група “Приказен свят“ с учител П. Менкова бе „Правата на детето в семейството“ ,която имаше за цел – Утвърждаване мястото на детето с неговите права и отговорности в семейството. Систематизиране на умения за аргументиран избор на поведение в семейството.
Гостите имаха възможност не само да наблюдават, но и да вземат участие в интерактивни игри, информационни технологии, съвместна дейност между деца- учител-родители- гости за стимулиране речевата активност на децата да конструират граматически структури при осъзнаване правата и отговорностите си в семейството, да прилагат семиотични знаци при изпълнение на продуктивни действия като спазват предварително уточнени правила и да съприживяват ценността на семейството като социално значима среда. Деца и родители демонстрираха взаимна благодарност и обич към семейството (рисуваха символ на своето семейство, изработиха знаме на семейството си, рисуваха със семиотични знаци правата и отговорностите си и др.)
Родителите изненадаха децата с изработен вестник от снимков материал, който “Мъдрият Бухал беше наблюдавал децата и техните отговорности в семейството“, а децата отговориха на предизвикателството с видео- поздрав с думите „колко мило, колко сладко е при мама и при татко“.
В края на ситуацията гостите направиха и подариха на всяко дете „къщичка със семиотични знаци – сърце, детелина, ръка, слънце“ с послание „ в дома на всяко дете да има само щастливи и слънчеви дни пълни с обич и късмет“.
Детската градина участва в секцията с доклад на тема“ Парадигмата семиотика – език – дете при 6-7годишните“, с който авторите споделят опит за апробиран модел, в образователно направление българския език и литература, съобразно семиотичния подход за стимулиране интелектуалния и творчески потенциал на децата за интелигентен растеж при 6-7 годишните.
Още от тази категория:С песни, танци и стихове посрещнаха Баба Марта в ДГ…Готово е предложението за Областна здравна карта на ПлевенВ Плевен ще се проведе Международна ХАЙФУ…ПГМЕТ – Плевен е домакин на предварителни…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevenzapleven.bg