Правителството предлага премахване такси за студенти и докторанти.

Правителството на Република България е представило предложение за отмяна на таксите за обучение на студенти и докторанти, приети в държавните висши учебни заведения на места, субсидирани от държавата. С цел реализирането на това предложение, се планират промени в Закона за висшето образование, които ще бъдат представени за обществено обсъждане на онлайн платформата strategy.bg. Замислът за […]

Continue Reading