Плевен сред градовете с най-добра осигуреност с болнични легла [ИП]

2 199 са болничните легла в заведенията за болнична помощ в област Плевен според данните на Териториалното статистическо бюро към НСИ. Те са разпределени в 13 заведения за болнична помощ, като 98.4% от легловия фонд е съсредоточен в многопрофилните болници. В област Плевен те са 12 с общо 2 163 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 55 […]

Continue Reading