Облеклото за работно интервю: Стил според типа компания.

Когато сте поканени на интервю за работа, изборът на подходящо облекло съществено повдига въпроси за тоалета и стила, които трябва да приспособите според компанията и позицията, за която кандидатствате. Лесно е да се подведете към прекалено официална или твърде неформална визия, затова е важно да направите наблюдения и изследвания относно корпоративната култура и атмосферата в […]

Continue Reading