За повишена опасност от пожари предупреждават пожарникари [ИП]

Общество

От РД „“Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен предупреждават за повишена опасност от пожари в сезона на пролетното засушаване.  По традиция със затоплянето на времето започва почистването на дворовете на жилищни сгради, селскостопански и вилни имоти от сухи треви, клони и стара листна маса. При произшествията има риск да бъдат нанесени значителни материални щети, защото пролетният вятър може да пренесе бързо пожара в обитаеми сгради или селскостопански постройки, както и в горски масиви.Обикновено събраните отпадъчни материали се изхвърлят на определените места – контейнери, сметища, площадки за отпадъци. Но не са редки и случаите, когато отпадъците се изгарят и то на неподходящи за целта места, без да са взети необходимите мерки за недопускане на пожари.Особено опасно е паленето на сухи треви и храсти в близост до горски масиви, тъй като при наличие на ветрове огънят може за кратко време да обхване големи площи.Служителите от РД“ПБЗН“ – Плевен напомнят на жителите и гостите на областта, че изгарянето на стърнища и други растителни отпадъци в земеделските земи е забранено!Задимяването по пътните артерии създава реални предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Възникналите пожари нанасят не само материални и екологични щети, а и са свързани с немалък разход на ресурс.За недопускане на пожари да се спазват следните противопожарни правила:Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). След изгаряне огнището трябва да се изгаси или затрупа с дебел слой пръст.Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата.Никога не оставайте запален огън без наблюдение!Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в горите и земеделските земи трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, гъбари, секачи, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за целта места. Преди да запалите огън се уверете, че има осигурени количества вода за загасяване на огъня при поява на вятър. Подгответе тупалки – от гума или от зелени клони, с които да действате в случай на възникване на пожар.Ако забележите пожар, незабавно подайте съобщение на тел. 112!Вашата съобразителност може да предотврати големи щети и да спести значителни разходи по овладяването на усложнената обстановка.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com