Изработват правила за финансово подпомагане на даровити деца от Община Плевен [ПД]

Uncategorized

Общинският съвет на Плевен избра днес състав на Комисия за изработване на правила за отпускане на финансови средства от Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби. В Комисията влизат двама общински съветници – Диана Данова и Пепо Петков, и трима представители на общинската администрация – Мария Атанасова (гл. експерт в отдел „Образование“), Мариета Георгиева (гл. експерт в отдел „Образование“) и Таня Кукова (гл. експерт в отдел „Бюджет“), гласи решението от днес на местния парламент.
На свое заседание на 20 февруари ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ е разгледала заявление от Павел Петров от Плевен за финансово подпомагане на Захари Маринов с цел участие във финалния кръг на XII Открита олимпиада по програмиране в Русия, провела се в началото на март тази година. В тази връзка и след разисквания Комисията е счела за целесъобразно и законосъобразно да се сформира Работна група, която да изработи правила за отпускане на финансови средства от бюджета на Общината за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби.
На днешната сесия бе посочено още, че със заповед от 12 февруари тази година на кмета на Община Плевен е назначена петчленна комисия, която да изработи такива правила, както и това, че към момента няма нормативна разпоредба, на основание която да се финансира участие на деца в национални, международни олимпиади, конкурси и състезания. По тази причина ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ е счела за необходимо да внесе предложението за сформирането на Комисия със същия състав в Общинския съвет.
Правилата за отпускане на финансови средства от Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби трябва да бъдат готови до 16 юли и внесени като предложение на редовното юлско заседание на Общинския съвет.
Информация: Общински съвет – Плевен

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com