Общината обсъжда с плевенчани поемането на дълг за ремонт на образователни заведения [ПД]

Uncategorized

Община Плевен кани плевенчани на обществено обсъждане във връзка с поемане на дългосрочен общински дълг от Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ, информират от местната администрация. Средствата са за реализацията на проект „Подобряване на условията за предоставяне на модерни образователни услуги в областта на образованието”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. Стойността му е 10 223 215,88 лева, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.
Проектът предвижда мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция на сградите и дворните пространства на НУ „Христо Ботев” и ОУ „Климент Охридски”, на детските градини „Ралица”, „Юнско въстание”, „Щурче”, „Калина”, „Теменуга” и „Дружба” и на Детска ясла „Гергана”.
Средствата от Фонд ФЛАГ ще бъдат използвани за оборотни за извършване на плащания на дейности по проекта.
Общественото обсъждане ще се проведе на 11.04.2018 г. от 17.00 ч. в Актовата зала на І етаж в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане” 2.
Материалите по проекта са достъпни в Община Плевен, пл. „Възраждане” 2, стая 80 – Дирекция „Проекти”.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com