Общинските съветници ще обсъждат въпроса за създаване на паметник на Девета плевенска дивизия [ПД]

Uncategorized

Поставянето на паметник, увековечаващ подвига и героизма на личния състав на Девета плевенска дивизия, участвал в сраженията при Дойран през Първата световна война, ще обсъждат общинските съветници на предстоящата на 29 март сесия на местния парламент, информират от Община Плевен. Предложението за паметник е внесено от кмета на Общината Георг Спартански след посещението в града ни на министъра на отбраната Красимир Каракачанов, който присъства на обществено обсъждане за честване на 100-годишнината от Дойранската епопея.
Предварителният дневен ред на заседанието е от 38 точки. То ще започне с предложение за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Ще бъдат разгледани предложения за приемане на План за развитие на социалните услуги, Общински годишен план за младежта и Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2018 година.
Ще бъдат гласувани предложения относно преименуване на социалните услуги Дневен център за възрастни с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Внесено е предложение за сформиране на Комисия за изработване на правила за отпускане на финансови средства от Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби.
Кметът Георг Спартански внася и предложение за увеличение на капитала и свързаното с това изменение на Устава на „Тибор” ЕАД – Плевен. Съветниците ще разгледат и предложение „Инжстрой” ЕООД – Плевен, да сключи договор за инвестиционен кредит. Средствата са за осигуряване на участието на дружеството в одобрения европейски проект за повишаване на енергийната ефективност чрез закупуване на ново оборудване – асфалтосмесителна инсталация.
Сесията на 29 март започва от 09.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com