Одобрен е проект за ремонт на 10 км от пътя Гулянци – Долна Митрополия за близо 4 млн. евро [ПзП]

Новини

Нови над 109 млн. евро ще бъдат инвестирани по Програма „Интеррег V -A Румъния – България 2014-2020 г.“ в пограничния регион между двете страни. Това стана ясно по време на десетото заседание на Комитета за наблюдение на европейската трансгранична програма, което се проведе в град Велико Търново. То бе съпредседателсвано от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова. На заседанието бяха одобрени общо 74 нови проекти между партньори от двете страни в рамките на третата покана за проектни предложения.
„Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е една от ключовите за териториално развитие на пограничния регион от двете страни на река Дунав и има позитивен ефект за регионите. С програмата подкрепяме икономическия растеж и заетостта в пограничните области“, посочи заместник регионалният министър.
Деница Николова отбеляза, че сред одобрените проекти има два на Агенция “Пътна инфраструктура” и касаят рехабилитация на важни пътни отсечки в Северна и Северозападна България, което е от изключително значение за свързаността. Близо 4 млн. евро ще бъдат вложени в рехабилитация на около 10 км от третокласния път Гулянци – Долна Митрополия на територията на област Плевен. Вторият проект е за близо 3 млн. евро и предвижда модернизация на 7,7-километров участък от път II-81 Костинброд-Берковица-Монтана, с което ще се осигури и достъп на град Берковица до транспортен коридор IV.
Сред одобрените проекти е и „Усъвършенстване на съвместните действия за реагиране при аварийни ситуации“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, който ще се финансира с над 1 млн. евро. С над 3 млн. евро ИА „Морска администрация“ ще създаде Аварийни спасителни центрове в Русе, Лом и Турну Мъгуреле с цел превенция и преодоляване на бедствия във връзка с навигацията по р. Дунав.
„Отчитаме сериозен интерес и голям брой кандидати по обявената покана. Това е реален показател за това, че програмата дава отлични възможности за институциите и организациите от трансграничния регион да реализират идеите си за справяне с общите предизвикателства. Освен това проектите се отличават с високо качество“, коментира още зам.-министър Николова. Тя отбеляза, че чрез общата си програма и сътрудничество Румъния и България са доказали, че заедно могат да постигат повече.
„Ние вече отчитаме положителен ефект по отношение развитие на регионите и териториалното сближаване. Програмата доказа важността и значението си за развитието на трансграничния регион“, отбеляза още зам.-министър Николова. Тя добави, че в рамките на председателството на Съвета на ЕС България работи за насърчаване и запазване на политиката на сближаване. “Българското председателство е съсредоточило своите усилия към провеждането на честен и отворен политически дебат за бъдещето на Кохезионната политиката и поддържане на нейната важна роля и след 2020 година. По отношение на териториалното сближаване, считаме, че Кохезионната политика трябва да запази дългосрочния си инвестиционен характер, същевременно увеличаване на средствата за по-слабо развитите региони, засилване на споделеното управление, укрепване и повишаване на местния капацитет за изпълнение на териториални инструменти, както и използване на финансовите инструменти”, коментира още тя.
Още от тази категория:Близо 1000 лева събраха в СУ „Васил Априлов” –…74 човека от община Гулянци ще започнат работа по…Драматизация на „Хъшове“ представиха…Пожарникарите гасиха запалени комини в Никопол и…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevenzapleven.bg