Първа степен на готовност е обявена в 4 общини в Плевенско заради повишаване нивото на Дунав [ПзП]

Новини

На основание чл. 32, ал.l от Закона за администрацията и чл.5 от Закона за защита при бедствия, във връзка с повишаването на нивото на река Дунав при Никопол над кота 620, за изпълнение на областния план за защита при бедствия в част „Защита при наводнение” и приложение №44 към областния план за защита при бедствия със заповед на областния управител на област Плевен Мирослав Петров е обявена I-степен на готовност за общините по поречието на река Дунав на територията на област Плевен.
Кметовете на общините Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене и управителят на „Напоителни системи” ЕАД-клон СД- гр.Плевен трябва да определят длъжностни лица за наблюдение на застрашените участъци на предпазните диги на река Дунав и реките Искър, Вит и Осъм до хкм 5+000 от устията им нагоре по течението. Длъжностните лица да извършат подробен оглед на застрашените участъци на дигите и поддържат връзка с ОбСС на общините и ОЦ на ОУПБЗН-Плевен.
При констатиране наличието на непроходими участъци по короната на дигите в следствие на прорасла храстовидна и дървесна растителност управителят на „НС” ЕАД-клон СД- гр.Плевен и кметът на община Белене (за дигата в регулация) незабавно да предприемат дейности за почистване и осигуряване на достъп на длъжностното лице за наблюдение.
При констатиране наличие на дупки от земеровещи животни в тялото на предпазните диги, наличие на неизправни колектори и др. ХТС преминаващи през дигите, управителят на „Напоителни системи” ЕАД – клон СД- гр.Плевен и кметът на община Белене незабавно да предприемат дейности за тампонирането им.
Управителят на „Напоителни системи „ЕАД”-клон СД- гр.Плевен привежда в готовност изградените отводнителни системи : ОПС, отводнителни канали и др. отводнителни съоръжения. Кметовете на общините да организират проверка относно обезпечеността с материали, техника и хора на общинските планове за защита при бедствия –част наводнение. При необходимост се предприемат мерки за допълване на липсващите материали , техника и хора.
Управителят на „НС” ЕАД-клон СД- гр.Плевен да организира проверка относно обезпечеността на аварийните планове на съоръженията с материали, техника и персонал. При необходимост да се попълнят аварийните складове с липсващите материали и инструменти, да се извършви ремонт на аварирала техника.
Ръководството на всички мероприятия да се извършва от кметовете на общините Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене и управителят на „Напоителни системи” ЕАД-клон СД- гр.Плевен в съответствие с правомощията им
Още от тази категория:Плевенски полицаи хванаха мъж, шофирал…Конференция „Повишаване доверието на гражданите в…Експерти от 4 общини ще се обучават в Плевен за…В границите на средното остава нивото на…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevenzapleven.bg