Близо три пъти превишено съдържание на хром открито в проби на вода от Долни Вит [ИП]

В две проби, взети от водоизточници на питейна вода в село Долни Вит, е установено близо три пъти превишаване на допустимата норма за съдържание на хром. Това показват данните от извършени проверки от Регионалната здравна инспекция в Плевен през периода 1-7 октомври.  При норма 50,00 µg/l, отчетеното съдържание на хром е 130,54 µg/l. С превишено съдържание на хром са и по две проби, взети от централни водоизточници в селата Муселиево и Евлогиево, но резултатите показват, че то е незначително – отчетени са между 57-67 µg/l.
За същия период в село Драгаш войвода взетите проби са показали съдържание на нитрати значително над допустимото. При норма 50,00 mg/l, отчетените количества са 155,96 mg/l и 161,13 mg/l.
За периода РЗИ – Плевен са издали две наказателни постановления във връзка с нарушено качество на питейната вода на стойност 200 лв.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

От НУ „Христо Ботев“ – Плевен искат съдействие от  Общинския съвет за изграждане на физкултурен салон [ИП]

Писмо с искане за съдействие за изграждане на физкултурен салон в НУ „Христо Ботев“ –  Плевен постъпи в деловодството на Общинския съвет. Вносител на писмото е директорът на училището г-н Цветелин Горанов. „Настоящото писмо ще бъде разгледано в Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“ този месец. Цялата преписка по въпроса е качена и на официалната страница на Общинския съвет в интернет в раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ за октомври“, информира председателят на ОбС – Плевен Мартин Митев.
„НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен е с 86-годишна история. В него се обучават 450 ученика и липсата на физкултурен салон е голямо неудобство за провеждането на часовете по физическа култура и спорт. Училището е единственото в града, което не разполага с такъв, не разполага и със собствени средства в рамките на делегирания бюджет за изграждане на такъв. Затова се обръщаме с молба за Вашето съдействие за решаване на този проблем в полза на нашите деца“, посочва в писмото си до местния парламент Цветелин Горанов. Той изтъква още, че през последните 9 години училището е на челните места на HBO, а за учебната 2014 – 2015 г. – на първо място в област Плевен и на 14 място в страната от общо 1868 училища. НУ „Христо Ботев“ – Плевен е базово и в него провеждат практиката си и студенти от Педагогическия колеж.
Част от преписката за НУ „Христо Ботев“, внесена в ОбС – Плевен, е и кореспонденция, водена по въпроса в годините назад с местната и държавна администрация. В едно от писмата – от Министерството на младежта и спорта, се посочва, че начина, по който може да се кандидатства за финансиране изграждането на физкултурен салон, е по реда на Наредба №2/08.05.2014 г., издадена от Министъра на младежта и спорта, в която са определени условията и редът за финансово подпомагане на строителството и ремонти на спортни обекти и съоръжени от министъра на младежта и спорта. За кандидатстване по Наредбата е необходимо изготвяне на проектна документация, която да бъде съгласувана и одобрена от проектанти, инвеститор и съгласувателните органи. Посочва се също, че право на финансово подпомагане по Наредбата имат спортните организации, ведомствата, на които е възложено управлението на държавната собственост, общините и държавните спортни училища.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Честване на годишнина  от рождението на Божко Шойков подготвят от НУИ „П. Пипков” – Плевен [ИП]

По повод 85 години от рождението на Божко Шойков – дългогодишен директор на НУИ „Панайот Пипков”, в училището подготвят честване.
То ще се проведе на 30 октомври в концертната зала на училището, която носи името на Божко Шойков.
По повод на годишнината ще бъде подредена изложба „Музиката е моята религия”, която ще бъде открита от 17.30 часа в училището. Преди това ученици и гости ще поднесат цветя пред барелефа на Божко Шойков, поставен на фасадата на Концертната зала.

Предвидена е „Среща на поколенията”, в която ще участва дъщерята на Божко Шойков – Венцеслава Шойкова, хор „Кайлъшко ехо” и ученици от училището. По време на срещата ще бъдат разказани спомени за директора, приятеля и духовния водач Божко Шойков.
Честването ще завърши с концерт на възпитаници на НУИ „Панайот Пипков” от 18 часа на сцената на Концертната зала.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

В Шияково празнуваха 90 години читалищна дейност [ИП]

На 6 октомври НЧ „Васил Левски – 1928” с. Шияково отбеляза тържествено 90 годишен юбилей. Гости на празника бяха  зам.-кметът на община Гулянци Владимир Дюлгеров, кметът на Шияково Петър Парашкевов, общински съветници, председатели и секретари на читалища от общината, бивши читалищни дейци и хора участвали с доброволен труд в изграждането на сградата. Юбилярите получиха много поздравителни адреси, цветя и подаръци. Председателят на НЧ „Васил Левски – 1928” Валентина Мандрачелова припомни историята на читалището, като акцентира на главната роля на хората в запазването и развитието на културата и духовността в селото. Тя почете всички онези, вложили труд и вдъхновение в читалищното дело през годините. Благодари и на всички деца и възрастни, които днес не щадят сили и енергия, за да го има читалището и въпреки трудностите да развива дейност.
Празникът продължи с богата литературно-музикална програма, в която чудесно се преплетоха историята на българското читалище, светлия образ на патрона Васил Левски и таланта и усърдието на самодейците. С песни и стихове на сцената се качиха деца от с. Шияково, в програмата участваха още певческата група към читалището, ДГ „Здравец” с. Шияково, самодейни колективи и индивидуални изпълнители от читалищата в Гулянци и Милковица.
Участниците в празника, както и хората с принос към читалищната дейност бяха наградени с юбилейни грамоти.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Днес е публичното обсъждане за теглене   на кредит от фонд ФЛАГ от Община Плевен [ИП]

Във връзка с реализирането на инвестиционен проект „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия „, Община Плевен и Министерството на околната среда и водите сключиха договор за безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на проекта е в размер на 117 150 330, 52 лв. с ДДС. Община Плевен ще реализира своята част в размер на 49.9 % от проекта с приблизителна стойност 59 000 000 лв. с ДДС, от които безвъзмездната финансова помощ от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ за проекта е 44 000 000 лв., а 6 000 000 лв. следва да бъдат осигурени като собствен принос от Община Плевен и възстановим ДДС, който е недопустим за финансиране от програмата (за периода до възстановяването му от НАП) 9 000 000 лв.В рамките на инвестиционния проект се предвижда като основни дейности: Инженеринг за обект ”Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Ясен, община Плевен (етап I)“ и „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на село Буковлък, община Плевен (етап I)“ и „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия“.
Реализацията на такъв мащабен инвестиционен проект е отговорна задача, която изисква значителен финансов ресурс за оборотно (мостово) финансиране на разходите, преди тяхното възстановяване/верифициране от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ и осигуряване на частта за собствено участие на Община Плевен. От общинското ръководство смятат, че икономически най – изгодният вариант за осигуряване на ресурс за оборотно финансиране на разходите и средства за собствено участие е теглене на кредит от ФЛАГ ЕАД (Фонд за органите на местното самоуправление )
 Затова днес кметът на Община Плевен кани местната общност да участва в  публично обсъждане с цел поемане на дългосрочен общински дълг под формата на кредит от ФЛАГ за осигуряване на мостово финансиране и собствено участие по проект  „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия.
Размерът на кредита е до 8 000 000 лева за мостово финансиране и до 6 000 000 лева за осигуряване собствен принос. Мостовото финансиране от фонд „ФЛАГ“ ЕАД ще даде възможност на Община Плевен да осигури регулярни междинни плащания с изпълнителите по проекта, в съответствие с графика за реализацията му, а съфинансирането е процент от общия обем на проекта, което  също  се  разплаща  пропорционално  при  изпълнението  на  СМР. Извършените  плащания с кредитния ресурс ще бъдат своевременно представяни за възстановяване пред  Договарящия орган – Министерството на околната среда и водите и респективно възстановявани регулярно на фонд ФЛАГ, съгласно погасителния план. Публичното обсъждане е от 17.00 часа в зала „Гена Димитрова“  .

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Кметът Корнелия Маринова участва в дискусията за бъдещето на Европейския съюз, която се проведе в Брюксел [ЛН]

Кметът на Община Ловеч  Корнелия Маринова участва в дискусията за бъдещето на Европейския съюз, която се проведе в Брюксел на 8 октомври. Със събитието стартира Европейската седмица на градовете и регионите 2018.

Председателят на Европейската комисия  Жан-Клод Юнкер официално откри 16-та европейска седмица на регионите и градовете, която преминава под наслов „Бъдещето на Европа е сближаване“.

Днес, 9 октомври, кметът на Ловеч участва в работата на 131-та пленарна сесия на Комитета на регионите.  Сред въпросите, които се дискутират, е участието на местните и регионалните власти за възстановяване на доверието в Евросъюза и Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г.

Дискусията ще продължи с обсъждане на Европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика, а също и ролята на политиките за младежта, образованието  и културата в изграждането на една по-силна Европа.

Комитетът на регионите ще гласува резолюция относно икономическите политики за еврозоната и с оглед на годишния обзор на растежа за предстоящата 2019 г.

Община Ловеч, пресцентър

9.10.2018 г.

 

Сподели

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт https://lovechnews.bg

Фестивал „Еврофондовете – път към успеха” ще се проведе в Плевен [ИП]

Тридневен фестивал с богата програма за представяне на европейските фондове организира от 10 до 12 октомври Областният информационен център в Плевен.
Той ще се проведе на площад „Възраждане“ в Плевен, от 15 часа под наслов „Еврофондовете – път към успеха 2018“ за представяне на оперативните програми пред широката общественост. На информационни щандове на открито, експертите от Областния информационен център (ОИЦ) в Плевен ще говорят за изпълнението на програмите, съфинансирани от европейските фондове, за отворените за кандидатстване и за предстоящите процедури за бизнеса и публичния сектор, както и за изпълняваните на територията на областта проекти.
Традиция е вече фестивалът да носи много настроение на плевенчани. Подаръкът тази година към всички посетители е шоу програмата на CHRISSY ALEX – Кристиана Петкова и ONYX DJ – Красимир Савев, която са подготвили заедно с хип-хоп училище „Плевен“ и танцьорите от Trifonov Dance Academy. Хип-хоп и латино ритми ще насърчават любознателните гости на събитието да участват активно в блиц- викторините за Европа и Европейския съюз.
Много награди, информационни и промоционални материали са предвидени за всички.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Предимствата и възможностите на паневритмията ще представят в Плевен [ИП]

Доц. Людмила Червенкова ще представи на 20 октомври в Плевен от научна и практична гледна точка предимствата и възможностите, които открива паневритмията. На събитието в ХГ „Илия бешков” ще гостуват и музикантите Александър Стойчев – цигулка и Снежина Стойчева – флейта.
Практиката „Паневритмия“ ще бъде демонстрирана реално от няколко двойки в залата, а в края на събитието всеки, който желае, ще може да се включи в кръга на паневритмията и да получи отговора за себе си.
Според  доц. Червенкова при осъзнато практикуване на паневритмия великолепно се развиват интелектуалните способности едновременно с благотворно повлияване на емоциите и социалните умения на всяка възраст.
 От научна гледна точка тя обяснява това с факта, че паневритмията е групова двигателна активност, за чието изпълнение е нужно координиране на собственото поведение с изключително много динамично променящи се фактори. „Движенията на паневритмията са много разнообразни като координация и задължително се синхронизират със също талкова разнообразна музика, съобразяват се с партньор и се ръководят и от поетичен текст – често се налага смяна на изпълняваните движения в средата на дадено упражнение и тогава най-лесно се ръководим кога започва новото движение от думите на паневритмичните песни. Всичко това изисква внимание и активира мисленето”, обяснява доц. Червенкова.
Тя подчертава, че заниманията с паневритмия при здрави деца също развиват паметта и въображението, развиват свойствата на вниманието, тренират уменията за партньорство и успешна групова работа, намаляват тревожността и агресията, подобряват и физически способности. Това показват наличните научни изследвания на паневритмията.
  За това паневритмията ритуал ли е или практика доц. Червенкова е категорична, че  паневритмията е психо-физическа и духовна практика за здраве и успешно цялостно развитие, защото тя подпомага физическото, психическото и духовното здраве и развитие на практикуващите я.
 „Хора от цял свят се интересуват от паневритмията и я избират за своя психо-физическа и духовна практика. Интересно, това се случва въпреки, че българската държава до момента не е направила нищо, за да помогне в тази насока. Искам да подчертая, че паневритмията е уникална и съдържа елементи от българската музика и култура, но тя носи също общочовешки послания и идеи, които са съществени и развиващи за съвременната цивилизация”, категорична е доц. Червенкова.
Представянето на паневритмията в Плевен ще е на 20 октомври, събота, от 11 часа в ХГ „Илия Бешков”. Входът е свободен.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Боксьори от Плевен и Червен бряг на ринга на Националната лига [ИП]

Трима състезатели от Плевенска област ще участват във втория кръг на Националната боксова лига на мъжете. Става въпрос за Рами Киуан /БК Червен бряг/, Иван Мечков /БК Спартак-Плевен/ и Александър Георгиев /БК Мизия 80-Плевен/. Въпросните ще се качат на ринга на 26 октомври в бургаската зала „Младост“, където в 19:00 часа започват битките между отборите на „Лъвове“ и „Багатури“. Тримата ни боксьори са в тима на „Лъвовете“. В категорията до 75 кг Рами Киуан ще се боксира срещу пловдивчанина Георги Донков от БК Лаута. Иван Мечков ще има за съперник Кристиян Димитров при 91-килограмовите. Сашо Георгиев пък ще излезе срещу тазгодишния носител на купа „Странджа“ – Петър Белберов в най-тежката категория +91 кг. Двубои ще има в още шест категории.
Съперниците във всички срещи между „Лъвове“ и „Багатури“ по категории:
52 кг: Тинко Банабаков /Ивайло-Велико Търново/ – Дарислав Василев /БК Левски-София/
56 кг: Боян Асенов /БК Априлец-Бояджик/ – Стефан Иванов /БК Левски-София/
60 кг: Венсан Киркоров /ЦСКА-София/ – Якуб Чиновлиев /БК Победа-Бургас/
64 кг: Калин Мавродиев /ЦСКА-София/ – Иван Атанасов /БК Победа-Бургас/
69 кг: Петър Драганов /Боксова Академия Борислав Бояджиев/ – Роберт Чамасанян /Ботев-Пловдив/
75 кг: Рами Киуан /БК Червен бряг/ – Георги Донков /БК Лаута-Пловдив/
81 кг: Виктор Николов /БК Лаута-Пловдив/ – Благой Найденов /Боксова Академия Борислав Бояджиев/
91 кг: Иван Мечков /Спартак-Плевен/ – Кристиян Димитров
+91 кг: Александър Георгиев /Мизия 80-Плевен/ – Петър Белберов /БВС/

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Борец на СКБ Изобор със сребърен медал в Украйна [ИП]

Поредно силно представяне на шампиона по класическа борба при децата Вили Димитров. Възпитаникът на треньорите Петър Антов и Момчил Сирашки в плевенския СКБ Изобор завоюва сребърен медал от силния международен турнир за деца /родени 2005-2006 година/ в Стрий /Украйна/. В конкуренция с 30 състезатели, Вили взе шест победи и отстъпи на финала в категорията до 38 кг.
Още пет борци от плевенския клуб участваха в схватките. При 35-килограмовите Мирослав Решовски се класира на седмо място след като спечели и загуби по два пъти. Альоша Илиев надви двама и загуби веднъж, резултати класирали го осми в категорията до 32 кг.
„Участието ни показа, че имаме още много да работим за да сме конкурентоспособни на най-добрите. Ще се получи ако най-добрите ни борци участват в повече лагери и състезания в чужбина, което е и политиката на нашия клуб“, коментира Момчил Сирашки.
Борци от общо девет държави излязоха на тепиха в украинския град. Сред тях бяха някои от елита в световната борба – Германия, Унгария, Румъния, Молдова, Словакия, домакините Украйна и др. България бе представена от СКБ Изобор /Плевен/.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com