Празнуваме Международния ден на митниците след историческо подписване.

На 15 декември 1950 година в Брюксел беше подписана Конвенцията, която учредява Съвет за митническо сътрудничество (СМО). Конвенцията официално влезе в сила на 4 ноември 1952 г., а първата сесия на Съвета се проведе на 26 януари 1953 година в Брюксел с участието на представители от 17 страни. По-късно, през 1994 г., Съветът промени името […]

Continue Reading