Обявиха конкурс за управител на ДКЦ III – Плевен [ПзП]

Здраве

На основание Решение №728/26.10.2017 г. на Общински съвет – Плевен и Решение №857/22.02.2018 г. на Общински съвет – Плевен и във връзка с чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, чл.5 и чл.6 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министъра на здравеопазването, се обявява конкурс за възлагане на управлението на Диагностично-консултативен център ІІІ – Плевен ЕООД, гр. Плевен, чийто собственик на капитала е Община Плевен.
1.До участие в конкурса се допускат лица, отговарящи на изискванията по чл.4, ал.1 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министъра на здравеопазването. В изпълнение на тези изисквания кандидатите трябва да представят съответни документи, удостоверяващи наличието на обстоятелствата по чл.4, ал.1, т.1 и 2 и липсата на обстоятелствата по т.3 от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения на Министъра на здравеопазването.
2.Кандидатите следва да представят документите по т.1 от настоящата обява,
придружени от заявление на кандидата за участие в конкурса и професионална автобиография, както и да представят Програма за развитието и дейността на ДКЦ ІІІ- Плевен ЕООД за тригодишен период в отделни запечатани пликове. Документите да са поставени в надписан с имената на кандидата и наименование на лечебното заведение запечатан плик, в който са поставени плик с документите и плик с програмата за развитие. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, дата и час на приемането.
3.Темата на събеседването с допуснатите по чл.8, ал.3 от Наредба №9/2000 г. на Министъра на здравеопазването участници, е: „Развитие и дейност на ДКЦ ІІІ-Плевен ЕООД в период на провеждаща се здравна реформа”.
4.Кандидатите могат да се запознаят с документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на лечебното заведение в срок до деня, предхождащ провеждането на конкурса.
5.Управителят на дружеството по т.1 от настоящата обява е длъжен да предостави на кандидатите за участие в конкурса актуална информация и документи по предходната точка.
6.Подаването на документите на кандидатите за участие в конкурса за възлагане на управлението на Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен ЕООД, гр. Плевен се осъществява на адрес: гр. Плевен, ЦАОГ, пл.,,Възраждане” №4, не по-късно от 17,00 часа на 24.04.2018 г.
7.Конкурсът ще се проведе в сградата на Община Плевен, пл. „Възраждане” №2, Заседателна зала ІІІ-ти етаж на 25.04.2018г. от 10.00 ч. Председател на Комисията по организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен ЕООД, гр. Плевен: проф. Начко Тоцев. Секретар на Комисията по организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на Диагностично-консултативен център ІІІ-Плевен ЕООД, гр. Плевен: Ярослав Димитров.
Още от тази категория:Обявиха Първа степен на готовност за общините по…Зам.-областният управител на Плевен д-р Красимир…Обявиха жълт код за поледици в Плевенско! Бъдете…В Белене, Никопол и Долна Митрополия също обявиха…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevenzapleven.bg