Съветниците одобриха Общински годишен план за младежта за 2018 година [ПД]

Uncategorized

С 30 гласа „за“, 4 „против“ и 3 „въздържал се“ Общинският съвет на Плевен прие Общинския годишен план за младежта за 2018 година. В документа се посочва, че той е насочен към младите хора от 15 до 29 години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически и етнически убеждения.
Сред основните цели, заложени в Плана, са: пълноценно участие на младите при формиране на дългосрочни общински стратегии и планове; подпомагане сътрудничеството между младежки организации; повече възможности за участие на младите хора в обществения живот и във вземането на важни за региона решения; достъп на младежите до неформално образование и форми за учене през целия живот; подкрепа на младежки инициативи; популяризиране на доброволческия труд; др.
Част от документа е демографска перспектива, в която се посочва, че от 1989 г. населението на България е намаляло с над 1 млн души, като за младите хора (15-34 години) цифрата е над 300 000 души. По последни данни в област Плевен населението към 31 декември 2016 г. е било 165 060 души, от които младите са 25 225. Посочва се още, че възрастовата структура на населението в общината продължава да се влошава с бързи темпове – през последното десетилетие както естественият, така и механичният прираст остават отрицателни, като стойностите им традиционно са по-неблагоприятни от средните за страната. Наблюдава се засилване и на емиграционния поток. Относно достъпа до образование е записано, че през учебната 2016/2017 година общо 90 деца в областта са отпаднали от училище.
Планът съдържа и анализ на трудовия пазар в общината. От тази част става ясно, че безработицата в региона остава с по-ниски стойности от средната за страната. През януари 2017 г. за община Плевен тя е била 6,75%, в страната – 8,2%. Регистрираните безработни в Бюрото по труда в Плевен са 4194 – от тях 45,1% са без квалификация, 29,3% – с работнически професии и т.н. За област Плевен посоченото ниво на безработица за първия месец на 2017 г. е 12,6 на сто, почти половината от безработните са трайно незаети с регистрация в бюрата по труда над година. В документа се казва още, че активността на младите все по-често е насочена към частния икономически сектор, като по този начин спада доверието във възможностите на местната и държавната администрации да решат проблемите им, касаещи тяхната професионална реализация.
Общинският годишен план за младежта за 2018 г. обръща внимание и на въпросите за подобряване достъпа до информация, разширяване обхвата и повишаване качеството и достъпността до услугите в подкрепа на развитие на младите, ангажирането им със спорт и здравословен начин на живот. Засегната е темата и за превенция на престъпността сред младежите с посочени конкретни инициативи в тази посока.
Информация: Общински съвет – Плевен

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com