Анализ на състоянието на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването [ЛТ]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

През м.май беше изготвен Анализ на състоянието на състоянието на специалистите в областта на здравеопазването, съобщават от РЗИ Ловеч. Данните за осигуреност на населението на област Ловеч със съответния вид специалисти показва следните характеристики:
Лекарите, упражняващи придобита специалност са 369 (без дублиране в лечебните заведения), което дава осигуреност на населението 29,0 на 10000 души.
Най-висока е осигуреността със специалисти по обща медицина (4,6 на 10000 души), вътрешни болести (2,2 на 10000 души) и педиатрия (2,0 на 10000 души).
Недостатъчна е осигуреността със специалисти по клинична лаборатория (0,9 на 10000 души); ортопедия и травматология (0,9 на 10000 души); пневмология и фтизиатрия (0,9 на 10000 души); гастроентерология (0,6 на 10000 души); ендокринология и болести на обмяната (0,6 на 10000 души);  микробиология (0,6 на 10000 души) и  физикална и рехабилитационна медицина (0,5 на 10000 души);
На територията на област Ловеч почти липсва осигуреност със специалисти по клинична хематология, неонатология и съдебна медицина (0,1 на 10000 души).
Лекарите по дентална медицина, упражняващи придобита специалност са 40, което дава осигуреност на населението 3,1 на 10000 души.
Професионалистите по здравни грижи, придобили и упражняващи придобита специалност са 4, което дава осигуреност на населението 0,3 на 10000 души.
Фармацевтите, упражняващи придобита специалност са 3, което дава осигуреност на населението 0,2 на 10000 души.
Всички лечебни заведения за болнична помощ и ЦСМП на територията на област Ловеч представиха информация за потребностите от специалисти през 2019г. Данните бяха обобщени и обсъдени с представители на районните колегии.
Окончателното становище, относно потребностите от специалисти през 2019г. включва:
Ø лекари – заявена е потребност от общо 105 лекари, като най-голяма потребност се заявява от специалисти по кардиология (9), анестезиология и интензивно лечение (8), гастроентеролигия (7), педиатрия (7), психиатрия (7), спешна медицина (7) и пневмология и фтизиатрия (6), основно за болничната помощ;
Øлекари по дентална медицина – заявена потребност от 13 специалисти по следните специалности:  детска дентална медицина – 3; обща дентална медицина – 5; оперативно зъболечение и ендодонтия -1; орална хирургия – 1; ортодонтия – 1; протеична дентална медицина – 2.;
Ø фармацевти – заявена е потребност от общо 3 специалисти, от които специалист по болнична фармация – 2 и организация и икономика на фармацевтичното производство – 1, основно за болничната помощ;
Ø професионалисти по здравни грижи – заявена е потребност от 23 специалисти основно за болничната помощ.;  
Ø специалисти с немедицинско образование – заявена е потребност от 5 специалисти. От МБАЛ гр. Ловеч – 4 специалисти и от МБАЛ гр. Луковит един специалист.
Прогнозата за броя на упражняващите специалност и тяхната възраст и за потребностите от специалисти в областта през следващите пет години е неблагоприятна.
Работещите в пенсионна възраст към настоящия момент и тези, които предстои да я навършат до края на 2023г. общо са 118 (~52%), като 60 от тях са на пенсионна възраст към настоящия момент, а до края на 2023г. предстои да навършат пенсионна възраст още 58 лекари. Критично застрашени по възрастов критерий са медицинските специалности: инфекциозни болести, клинична алергология, клинична токсикология и съдебна медицина.
При специалистите в извънболничната помощ (без дублиране с тези в болничната помощ), от 82 лекари, упражняващи придобитата специалност, работещите в пенсионна възраст към настоящия момент и тези, които предстои да я навършат до края на 2023г. е 48 (~58 %),  като 27 от тях са на пенсионна възраст към настоящия момент, а до края на 2023г. предстои да навършат пенсионна възраст още 21 лекари.
При общопрактикуващите лекари, упражняващи специалността обща медицина са 59 лекари, навършилите пенсионна възраст и тези, които предстои да я навършат до края на 2023г. са  25 (~42%), като 12 от тях са на пенсионна възраст към настоящия момент, а до края на 2023г. предстои да навършат пенсионна възраст още 13 лекари.
Въз основа на направения анализ на настоящата осигуреност и перспективата, свързана с възрастовата структура на лекарите-специалисти, работещи по специалността си, следва изводът, че най-голяма потребност от специалисти в област Ловеч има по специалностите: инфекциозни болести, клинична алергология, клинична токсикология, клинична хематология, медицинска онкология, медицинска паразитология, неонатология, ревматология, спешна медицина, съдебна медицина и токсикология. Към настоящия момент по тези специалности работят по един или двама специалисти, и осигуреността на населението е съответно – 0,08 и 0,16 на 10 000 души население.
При лекарите по дентална медицина, упражняващи придобитата специалност са 40 лекари, навършилите пенсионна възраст и тези, които предстои да я навършат до края на 2023г. са 25 (63%), като 12 от тях са на пенсионна възраст към настоящия момент, а до края на 2023г. предстои да навършат пенсионна възраст още 13 лекари. Това определя необходимостта основно от специалисти по обща дентална медицина и детска дентална медицина.
 
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu