Близо 2 млн лева са отпуснати безвъзмездно за ремонт на ДГ „Звездица“ в Кнежа [ПД]

Общини

Договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Звездица“ в град Кнежа“ е подписал днес кметът Илийчо Лачовски в Държавен фонд „Земеделие“, информират от местната администрация. Проектът е на обща стойност 1 930 356,67 лв. с ДДС, осигурени от Програмата за развитие на селските райони 2014-20120 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Със средствата ще се изпълнят мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата на детската градина – предвидено е цялостно саниране на сградата, подмяна на останалата стара дървена дограма с нова. Предвижда се цялостна подмяна на покривното покритие, топлоизолация на фасадите, покривната таванска плоча, както и изолация на пода на помещенията на първия етаж.
Ще се приложат мерки за повишаване ефективността на отоплителната инсталация и котелната уредба, както и за намаляване консумацията на електроенергия, чрез подмяна на отоплителни тела, монтаж на соларна инсталация от слънчеви колектори и подмяната на част от осветлението с енергоспестяващо такова.
Част от средствата по проекта ще се използват за подобряване на материалната база на детската градина. Предвидено е доставка на оборудване и цялостно обзавеждане – нови мебели, нова техника и уреди, и нови детски пособия за игра.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com