България с повече лекари, но алармата за медицински сестри звучи.

Плевен днес


България превишава средното ниво за Европейския съюз по отношение на броя на дипломираните и практикуващите лекари на човек от населението. Независимо от това, професионалната общност на медиците старее, а страната ни се намира на последно място в ЕС по численост на медицинските сестри.

Тези данни се базират на първия анализ в България за икономическия вклад на лечебните заведения, осъществен по поръчка на Българския лекарски съюз и предаден от Българското национално радио.

Информацията в статията е предоставена от dnes.bg.