Внесоха в Общината подписката за безстопанствените кучета в Плевен [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Гражданската Подписка във връзка с безстопанствените кучета на град Плевен, подкрепяща Отворено писмо до кмета на община Плевен  и председателя на Общински съвет, гр. Плевен, бе внесена на 02.05.2018 год. при кмета  Георг Спартански. Под нея подписите си са сложили 1 667 жители на град Плевен – 1462 на хартиен носител и 205 от онлайн платформата – www.peticiq.com.Чрез Отвореното писмо, от кмета на Общината се изисква официален отговор на следните въпроси:Какви конкретни действия предприе Община Плевен във връзка със задължението си за овладяване на проблема с безстопанствените кучета, съгласно чл. 40, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните?Защо Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Плевен е все още със статут на Проект от 2014 г.? Община Никопол, например, има приета такава от 2015 год.Колко жалби и искови молби са подадени срещу Общината във връзка с ухапвания от безстопанствени кучета?Колко безстопанствени кучета има на територията на град Плевен и има ли актуален регистър, в който да се вписват те, а също и манипулациите, които са им извършени?Какви са специалните мерки, предприети от Общината за защита на гражданите от агресивните безстопанствени кучета?Във връзка с поставените въпроси, гражданите изискват предоставяне на копия на следните документи:Копие от Отчет за изпълнение на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и План на Община Плевен във връзка с изпълнението й, който би следвало да е внесен до 1 март 2018 г. до изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните?Списък на сключените от Община Плевен договори с ветеринарни амбулатории, и копие от тях, както и регистър на извършените в тях кастрации, обезпаразитяване и ваксиниране срещу бяс на безстопанствените кучета.В случай, че изискваната документация не бъде предоставена в законовия срок, същата ще бъде изискана по реда на Закона за достъп до обществена информация, казват вносителите. 

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com