Голям е интересът към приема на първокласници в НУ „Отец Паисий“ в Плевен [ПД]

Образование

Голям е интересът към приема на ученици в първи клас в НУ „Отец Паисий“ в Плевен за учебната 2018/2019 г, информират от училището. Разкрити са 4 паралелки с 88 места в тях. Приемът ще се извършва по правила, утвърдени от кмета на Община Плевен. Родителите имат възможност да подават заявления до 31 май. Ако в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързани с определени допълнителни критерии за класиране на учениците, родителите трябва да подадат допълнително заявление до директора на училището. Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет. При равен брой точки се класират учениците по пореден входящ номер на заявлението. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 8 юни.
Родителите могат да запишат всеки класиран ученик на място в училището от 11 до 15 юни включително. Незаписан ученик в този срок отпада от приетите за съответното класиране и на негово място се приема следващото дете.
При записване родителите задължително представят оригинала на удостоверение за задължително предучилищно образование, издадено от детската градина, и оригинал на Акта за раждане за проверка.
Подробна и пълна информация е публикувана на официалния сайт на училището http://otec-paisiy.com/ в рубриката „Прием в първи клас“.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com