Град Плевен участва в националната инициатива по повод Световния ден на редките заболявания.

Общини Общински съвет Плевен


Община Плевен се присъединява към националната кампания в подкрепа на хората с редки болести, която се провежда в чест на Световния ден на редките болести, отбелязван ежегодно в последния ден на февруари. Общинският съвет реши, че сградата на ХГ “Илия Бешков” ще бъде осветена в символичните цветове на кампанията – синьо, розово и зелено.

Общината получи покана от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), които в партньорство с редица професионални и пациентски организации организират инициативата „6000 причини за действие“. Информационната кампания има за цел да повиши обществената информираност за редките болести и да подтикне компетентните институции да се заемат с подобрение на диагностиката и лечението на заболяванията.

Местните администрации имат възможността да се включат в световната кампания като осветят емблематични сгради в цветовете на инициативата. В Плевен след 19 часа ще бъде осветена фасадата на ХГ “Илия Бешков” и разходите за това са предвидени в общинския бюджет.