Даниела Петкова временно ще изпълнява задълженията на кмет в село Коиловци.

Общини Общински съвет Плевен


Даниела Петкова е назначена да изпълнява временно функциите на кмет на с. Коиловци. Тя ще заеме позицията до провеждането на предстоящите местни избори и до встъпването в длъжност на новоизбрания кмет. Решението бе взето от Общинския съвет на Плевен и Петкова бе избрана без възражения, като нейната кандидатура беше единствената обсъждана.

Назначението на Петкова настъпи след прекратяване на пълномощията на предишния кмет Мирослав Илиев, което бе извършено в съответствие с разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Даниела Петкова има дългогодишен опит в администрацията на кметство Коиловци, като е била заета на позиция специалист „ЕСГРАОН“ и е местен жител на селото. Поради населението на селото, което към определена дата е 697 души, е предвидено скоро да се проведат частични избори за кмет.