ДГ „Калина” – Плевен беше домакин на областна конференция [ИП]

Образование

Областна конференция по предучилищно образование с мото „Детската градина – Вълшебният свят на децата“ се проведе в ДГ „Калина” – Плевен, научихме от директора на детската градина Жоржетина Атанасова. Срещата e инициирана от РУО на МОН Плевен.
Модератор на секцията:“ Качество на обучението в детски градини-иновативни технологии, модели и добри практики на педагогическото взаимодействие беше гл. ас. д-р Росица Пенкова- Педагогически колеж –Плевен към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Във форума участваха учители и директори от предучилищните заведения в областта, студенти от Педагогически колеж в Плевен, Ралица Блажева-председател на Обществения съвет към ДГ,  г-жа Петракиева  – директор на НУ“Св.Климент Охридски“ гр.Плевен, Катя Трифонова – ст.експерт към РУО на МОН гр.Плевен.
 Децата от музикалния театър „Сълзичка и усмивка“ при група “Приказен свят“ поздравиха гостите с  пиесата “Годежарски задевки“, показвайки музикални, артистични и  танцови умения.
Тема на откритата ситуация в подготвителна група “Приказен свят“  с учител П. Менкова бе „Правата на детето в семейството“, която имаше за  цел утвърждаване мястото на детето с неговите права и отговорности в семейството. Систематизиране на умения за аргументиран избор на поведение в семейството.
 Гостите имаха възможност не само да наблюдават, но и да вземат участие в интерактивни игри, информационни технологии, съвместна дейност между деца- учител-родители- гости за стимулиране речевата активност на децата да конструират граматически структури при осъзнаване  правата и отговорностите си в семейството, да прилагат  семиотични знаци при изпълнение на продуктивни действия като спазват предварително уточнени правила и да съприживяват ценността на семейството като социално значима среда. Деца и родители  демонстрираха взаимна  благодарност и обич към семейството (рисуваха символ  на своето семейство, изработиха знаме на семейството си, рисуваха със семиотични знаци правата и отговорностите си и др.)
 Родителите изненадаха децата с изработен вестник от снимков материал, който “Мъдрият Бухал беше наблюдавал децата и техните отговорности в семейството“, а децата отговориха на предизвикателството с видео- поздрав с думите „колко мило, колко сладко е при мама и при татко“.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com