Директор на плевенски център за детска работа е избран за представител на местния общински съвет в комисия за избор на Детски съвет.

Общини Общински съвет Плевен


Генадий Гешев, общински съветник и директор на Центъра за работа с деца в град Плевен, е избран да представлява Общинския съвет в комисията, занимаваща се с избора на членове за Съвета на децата. Назначението му бе утвърдено по време на последното заседание на местния парламент.

От областния управител на Плевен е постъпило писмо за организацията на процедурата за избор на членове на Съвета, който работи за утвърждаване на правата на детето съгласно Конвенцията на ООН и Закона за закрила на детето. Неговата цел е да насърчава детско участие в разработването на политики, свързани с детето. В Съвета има представители от всяка административна област, а също и защитени квоти за децата от уязвими групи и за деца, попадащи под международна закрила в България.

Кметът на Общината е задължен да формира комисия, която да разглежда кандидатурите и да проведе подбора на членовете до края на май 2024 година. Комисията е составена от представители на общинската администрация, местните медии, общински съветник, представител на бизнеса и представител на неправителствени организации и/или социални услуги. Тя трябва да подготви предложение с рангиране на трите най-добри кандидатури по всяка категория.

Кметът одобрява предложението и изпраща списъкът до областния управител до средата на юни 2024 года. Областният управител от своя страна провежда своя подбор и изпраща трите избрани кандидатури до Председателя на ДАЗД до края на юли 2024 года.

Деца на възраст от 13 до 16 години имат право да кандидатстват за членство в Съвета, като могат да участват в надпреварата само в една от предварително обявените категории – представители на училищни и младежки форми, инициативи и програми, неправителствени организации, работещи с деца, или като индивидуални кандидати.