Дирекция “Бюро по труда”- Ловеч провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица [ЛТ]

Ловеч

Дирекция “Бюро по труда”- Ловеч уведомява работодателите от общините Ловеч и Летница, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2018 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:
безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3178 лв.;
за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 3110 лв.;
за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 3024 лв.;
безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 6109 лв.;
безработни лица с поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица
безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6634 лв.;
безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 3496 лв.;
безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 7531 лв.;
продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 8193 лв.;
до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 4519 лв.;
безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 5505 лв.; 
Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 4750 лв.;
По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително.
Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Ловеч, ул. Ак. Иширков 10, ет.5, както и на тел. 068/603 158.
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu