Заместник-кметът Маргарита Бахнева обяви планове за развитие на Плевен като подреден и сигурен град

Последни новини


Заместник-кметът на Плевен Маргарита Бахнева обяви приоритетите на местната власт пред участниците в икономически форум на парк хотел „Кайлъка“, подкрепящ Плевен като подреден и сигурен град.

На събитието, организирано от „Капитал Градове“, Бахнева обсъди с Донка Михайлова и Страцимир Петков ключовите въпроси за региона. Тя изтъкна, че „работим в посока Плевен да бъде зелен и достъпен град“, като се ангажира община Плевен да не увеличава местните налози за 2024 г., оставайки внимателна в разходите.

За озеленяването на града са заложени 3 320 000 лв., с цел да се обогатят междублоковите пространства и училищните дворове. Проектът за подобряване на атмосферния въздух струва 20 000 000 лв., като стари отоплителни уреди ще бъдат подменени с климатици, термопомпи и пелетни камини. Плановете продължават с инвестиции в спортната инфраструктура, включващи спортната зала „Спартак“ и предстояща многофункционална спортна зала.

За устойчиво управление на отпадъците, Бахнева спомена проект за ремонт на депото на стойност 1 000 000 лв., а обновяването на учебната инфраструктура остава приоритет със стартирани обществени поръчки за три учебни заведения.

На форума бяха обсъдени и проекти за интегрирано градско развитие с бюджет 71 000 000 лв., които включват доставка на електробуси и обновление на видеонаблюдението. Община Плевен е подала за одобрение в Министерство на финансите проекти за основен ремонт на местни пътища и улици с възможно финансиране от 40 000 000 лв.

На икономическия форум, освен дискусионните панели, бяха връчени награди на най-динамичните малки и средни предприятия от областите Плевен и Ловеч.