Започна подаването на заявления за прием в първи клас [ИП]

Образование

При завишен интерес от родителите започна подаването на заявления за прием в първи клас в НУ „Отец Паисий” в Плевен, информират от училището. Училището разкрива 4 паралелки с 88 места в тях. Приемът ще се извършва по Правила, утвърдени от кмета на Община Плевен. Родителите имат възможност да подават заявления до 31 май. Ако  в процеса на кандидатстване настъпи промяна в обстоятелствата, свързани с определени допълнителни критерии за класиране на учениците, родителите подават допълнително заявление до директора на училището. Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е приет. При равен брой точки се класират учениците по пореден входящ номер на заявлението. Резултатите от първото класиране следва да се обявят на 8 юни.Родителите могат да запишат всеки класиран ученик на място в училището от 11 юни до 15 юни /вкл./. Незаписан ученик в този срок, отпада от приетите за съответното класиране и на негово място се приема следващото дете.При записване родителите задължително представят оригинала на удостоверение за задължително предучилищно образование, издадено от детската градина и оригинал на Акта за раждане, за проверка.Подробна информация е публикувана на официалния сайт на училището http://otec-paisiy.com/ в рубриката „Прием в първи клас“. 

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com