Засушаване заплашва подпочвените води в област Плевен.

Общество


Вследствие на високите температури и трайното засушаване, увеличената консумация на питейна вода и най-вече употребяването ѝ за цели, различни от предвидените, се наблюдава значително намаляване на подпочвените води в област Плевен. Според информация, публикувана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД (ВиК) – Плевenx на тяхната Facebook страница, дебитът на водоизточниците в някои населени места достига критично ниски нива.

За да се гарантира постоянно водоподаване за всички потребители, от ВиК – Плевен призовават да се ползва водата исключително за пиене и домакински нужди и да не се разхищава. Организацията е изпратила писма до кметовете на населените места с намален дебит, като ги наставлява да издадат заповеди за забрана на поливането на градини, напълването на басейни, миенето на тротоари, тераси, коли и други с питейна вода.

В момента четири селища в област Плевен обявиха режим на водоподаване. От края на юни режимът е въведен в селата Пелишат, Бръшляница и Стежерово. Водата се прекъсва през определени часове на денонощието и в село Горна Митрополия.

Информацията в статията е предоставена от кореспондент на БТА в Плевен – Елина Кюркчиева от БТА.