За периода 02.04.2018г. – 13.04.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 113 проверки на обекти с обществено предназначение [ЛТ]

Ловеч

За периода 02.04.2018г. – 13.04.2018г. инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 113 проверки на обекти с обществено предназначение: 31 места за настаняване, 2 читалища, 1 спортен обект, 2 фитнес зали, 20 фризьорски и козметични салони, 1 обществена тоалетна,  1 обществена пералня, 3 водоизточника за централно водоснабдяване, 5 обекта за съхранение и търговия с козметични продукти,  1 автогара, 18 детски градини, 3 читалища, 2 ученически общежития, 3 гробищни парка, 2 съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, 2 месни водоизточника, 1 минерален водоизточник, 4 селскостопански аптеки и 11 хотела в гр. Ловеч, гр. Троян, с. Балканец, гр. Луковит, с. Чифлик, гр. Априлци с. Борима, с. Голяма Желязна, с. Рибарица, с. Хлевене и с. Лешница.
На директорите на Основно училище „Христо Ботев”, с. Румянцево и общежитието към него, ОУ „Васил Левски”, с. Орешене, ОУ „Панайот Пипков”, гр. Ловеч, НУПИ „Проф. Венко Колев”, гр. Троян и общежитието към него, детска градина, с. Борима и ДЯ №1”Шарено петле”, гр. Ловеч са издадени предписания за извършване на ремонтни дейности на основание чл.117 от Закон за здравето, Наредба №3/2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба  №26/2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.
За установени несъответствия са издадени предписания на управителите на обществена пералня „Свежест”, гр. Тетевен и хотел „Априлци Холидейс”, гр. Априлци за извършване на необходимите ремонтни дейности.
През изтеклия период са проверени 28 козметични продукта в 6 обекта за производство на козметични продукти в гр. Троян и гр. Ловеч и 12 химични вещества и смеси в 4 обекта в гр. Ловеч. Продуктите са проверявани за етикетиране в съответствие с изискванията на нормативните  документи, съдържание на забранени съставки и срок на годност. Проверените козметични продукти и химични вещества и смеси отговарят на изискванията.
През периода са извършени проверки на здравословното хранене на децата в кухненските блокове на 10 детски заведения. Проверени са и 7 ученически стола в гр. Луковит и гр. Троян и 1 бюфет към училище в с. Борима – не са установени нарушения.
През седмицата са извършени общо 29 проверки на обекти за хранене и развлечения и административни обекти за спазване на забраната за тютюнопушене в закритите обществени места в гр. Ловеч, с. Рибарица, гр. Тетевен, гр. Троян, с. Чифлик – без нарушения.
За периода от 02.04. до 13.04.2018г. в отдел „Лабораторни изследвания” при РЗИ-Ловеч са изследвани 34 бр. проби вода-питейна от централни водоизточници по покзатели от група А от: гр.Троян, с.Орешак, с.Черни Осъм, с.Бели Осъм, с.Чифлик, с.Долно Шипково, с.Белиш, с.Гумощник, с.Балканец, с.Терзийско, с.Горно Трапе, с. Дойренци, гр.Ловеч – кв.Продимчец, кв.Червен бряг, кв.Вароша, кв.Младост, с.Изворче, с.Скобелево; с.Горско Сливово, с.Крушуна, гр.Летница, с.Александрово, с.Гостиня, с.Йоглав,  с.Брестово, с.Горно Павликени, с.Дъбрава, с.Къкрина, с.Малиново, с.Прелом, с.Стефаново, с.Българене, с.Лешница, с.Хлевене  и 21 бр. проби от група Б от:  гр.Троян, с.Орешак, с.Черни Осъм, с.Бели Осъм, с.Чифлик, с.Долно Шипково, с.Белиш, с.Гумощник, с.Балканец, с.Терзийско, с.Горно Трапе, с.Горско Сливово, с.Крушуна, гр.Летница, с.Александрово, с.Гостиня, с.Йоглав, с.Брестово, с.Горно Павликени, с.Дъбрава, с.Хлевене – без отклонения от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, с изключение на с. Йоглав –несъответствие по показател „нитрати“.
За установените поредни отклонения на питейната вода в с. Йоглав  по показател „нитрати“, на ВиК АД Ловеч е издадено предписание за обследване на причините и предприемане на действия за снижаване на наднормената им стойност.
в) 11 проби вода от обществени местни водоизточници от: с.Лисец – чешма „Върха”, с.Славяни – чешма „Мурговото” и чешма ФФ-център; с.Скобелево – чешма „Чешмите”, с.Чифлик – „Ловджийската чешма”, с.Бели Осъм – чешма на ул. „Ст.Българенчето” №72; с.Терзийско – чешма „Слатината”, с.Пещерна – чешма десен чучур и чешма ляв чучур; с.Деветаки – чешма „Беляновец”, с.Пресяка – „Лальовска чешма”.
По изследваните показатели (микробиологични и химични) пробите води от обществени местни водоизточници съответстват на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели  и „Санитарно технически норми и правила за строителството и експлоатация на съоръженията при водоснабдяването на населените места и промишлеността с питейна вода”, и не съответстват показатели „нитрати” в с.Деветаки – чешма „Беляновец” – 121,8 mg/l и „коли титър и микробно число” в с.Деветаки – чешма „Беляновец” – к.т. < 30 (0,1) Ешерихия коли, м.ч.72 КОЕ/cm3; с.Пресяка – „Лальовска чешма” – к.т. < 30 (0,1) Ешерихия коли м.ч.74 КОЕ/cm3. За установени през предходни години отклонения по показатели „нитрати” и „коли титър и микробно число” в с.Деветаки – чешма „Беляновец” и „коли титър и микробно число”, с.Пресяка – „Лальовска чешма”  на кметовете на горе-цитираните села са издадени предписания за уведомяване на населението по подходящ начин, че водата от тези чешми не е годна за питейни цели. г) 7 проби вода от плувни басейни от гр.Ловеч, с. Чифлик и гр. Троян-без отклонения от Инструкция №34 за хигиената на спортните обекти и екипировка. д) 4 проби вода за пиене и водоналиване от обществени минерални водоизточници (обществени чешми и др.) от с.Шипково; 1 проба вода за лечебни и профилактични цели от с.Шипково; 1 проба вода от водоизточник на минерална вода от с.Крушуна, които по изследваните микробиологични показатели съответстват на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите. Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане... Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu