Иван Миндиликов и проф. д-р Славчо Томов удостоени със званието „Почетен гражданин на Община Плевен“   [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

 Иван Миндиликов – кмет на Плевен от 1924 до 1931 година, и проф. д-р Славчо Томов, д.м.н. – ректор на Медицинския университет в града, да бъдат удостоени със званието “Почетен гражданин на Община Плевен”, реши на днешното си заседание Общинският съвет на Плевен. Званието на Иван Миндиликов ще бъде присъдено посмъртно.И двете предложения бяха внесени от председателя на местния парламент Мартин Митев на база на решенията на Комисията по чл.39, ал.1 на Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен и съгласно чл.39, ал.2 на същата наредба. Званието “Почетен гражданин на Община Плевен”  се присъжда на български и чуждестранни граждани за: изключителен дългогодишен последователен принос и заслуги за развитието на Община Плевен;  изключителни постижения в областта на обществения, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот; принос, свързан с утвърждаване авторитета на Община Плевен; дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в Общината; дарителство с непреходна стойност и обществена значимост и за проявен изключителен героизъм.Връчването на званието “Почетен гражданин на Община Плевен”  се извършва на тържествено заседание на Общинския съвет по повод на 15 май – Празника на Плевен от Председателя на Общински съвет – Плевен и Кмета на Община Плевен.Иван Миндиликов – Гражданин и общественик, политик и кмет на Плевен от 1923 до 1931 г. Осемгодишното му управление оставя ярка диря в общественото, стопанското и културно развитие на Плевен и допринася много за превръщането му в модерен град с европейски облик и развита икономика. В резултат на перспективното мислене на Иван Миндиликов в Плевен са създадени първите в страната доходоносни общински стопански предприятия, които се самоиздържат и реализират печалба като електрическата централа и модерната кланица с хладилна инсталация. По негова инициатива е модернизиран и известният в страната ни и на Балканите Сър пазар – пазар за добитък. През 1930 г. е построена гара в непосредствена близост до града. Общественикът Миндиликов е член на читалищното настоятелство. От януари 1929 г. издава и в. „Народна дума”, на страниците на който чертае пътищата за просперитета на Плевен. Той е и един от учредителите на Съюза на градовете и активен негов деятел. Иван Миндиликов очертава новата стопанска физиономия на Плевен и полага солидна основа за бъдещото развитие на града. Проф.д-р Славчо Томов, д.м.н. – Многобройни са приносите на проф. д-р Славчо Томов за развитие на Медицински университет – Плевен и утвърждаване на висшето училище и Плевен като предпочитан образователен, научноизследователски и здравен център, привличащ все повече български и чуждестранни студенти и учени в града. Открояването на МУ-Плевен на картата на висшето медицинско образование не само у нас, а и в Европа несъмнено допринася за издигане на имиджа на Плевен. Първият мандат на проф. д-р Томов като Ректор на Медицинския университет /2013-2017/ стартира в светлината на тържественото отбелязване на 40-годишнината от основаването на висшето училище. На 16 март 2017 г. проф. д-р Томов е преизбран за Ректор на Медицинския университет, като и през втория си мандат на управление /2017-2021 година/ продължава политиката на развиване и утвърждаване на новаторския имидж на вуза и на града. Проф. д-р Томов е завършил множество курсове и специализации у нас и в чужбина по лапароскопска и гинекологична хирургия, член е на редица национални и международни организации, носител е и на множество престижни награди. 

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com