Извънредно заседание на Общински съвет Ловеч на 16 април [ЛТ]

Ловеч

На основание чл.23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 64, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Ловеч, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, председателят на Общински съвет Петър Цолов свиква четиридесет и четвъртото заседание на 16 април (понеделник) 2018 г. от 12.00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.
Проекто-дневният ред е от една точка – ново обсъждане на решение №686/29.03.2018 г на Общински съвет  – Ловеч, върнато със заповед  № РД-07-44/03.04.2018 г. на Областен управител на Област Ловеч.
В предложението на председателя на Общински съвет Петър Цолов се казва, че на 04.04.2018 г. е проведено извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, на което материалите по дневния ред от същото са приети без участие на представителя на Община Ловеч, поради което отпада правната необходимост от приемане на ново решение на Общински съвет – Ловеч.
Във връзка с това на основание  чл. 45, ал.7, ал. 9, ал.10, чл.2, ал. 2 от ЗМСМА, се предлага на Общински съвет Ловеч да реши: Отменя решение №686/29.03.2018 г. на ОбС – Ловеч, върнато със заповед на Областен управител на Област Ловеч.
Следващото редовно заседание на Общински съвет – Ловеч, се свиква на 26 април /четвъртък / 2018 година от 10,00 ч. в  заседателната зала на Община Ловеч.
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu