Извънредно заседание на председателския съвет към Местния съвет на Плевен за обсъждане на правилата за комунални дружества и установяването на вендинг машини.

Общини Общински съвет Плевен


Председателят на Общински съвет – Плевен, доц. д-р Иван Малкодански, е свикал извънредно заседание на Председателския съвет, на което предстои обсъждане на две теми. Първата точка засяга обсъждането на предложени промени в наредбата, регулираща правата на общината при учредяването и управлението на публични предприятия и фирми с общинско участие. Втората точка e свързана с предложения за изменение в наредбата за разполагане на вендинг автомати.

Повод за свикването на тази среща е бил предишен задълбочен дебат, касаещ работата и управлението на общинските фирми, продължил около пет часа. По време на дебата са били разгледани въпроси като финансовите резултати на фирмите, методи на управление, планирани инвестиции и печалби. По искане на съветници са били представени справки от управителите на общинските дружества.

Доц. Малкодански изразил становище, че целта на предложените изменения в наредбата е общинските дружества да работят ефективно за града и гражданите, да се стремят към развитие, увеличаване на печалбите и създаване на нови работни места. След приемането на промените в наредбата, съответно след общественото обсъждане и влизане в сила на измененията, се очаква да се проведат конкурси за избор на нови управители на фирмите, тъй като мандатите на настоящите ръководители вече са изтекли.