Икономически форум в Плевен обединява представители на властта, бизнеса и инвеститори за развитието на региона

Последни новини


Плевен стана домакин на значим икономически форум днес, като събра експерти и лидери от сферата на местното самоуправление, финансите и инвестициите. Събитието, което се проходи в парк хотел „Кайлъка“, е част от инициативата „Капитал Градове“, насочена към обсъждане на стратегии за развитие на локалните икономики и ключовите градски центрове в България.

На икономическата среща присъстваха важни представители от общините Плевен и Ловеч, включително заместник-кметът на Община Плевен, Маргарита Бахнева, Евгени Генов – директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“ в общината, както и кметовете на Общините Троян, Ловеч и Летница – Донка Михайлова, Страцимир Петков и Красимир Джонев съответно.

В хода на дискусиите на работните панели участниците разгледаха важните управленски приоритети на областите, индустриите с потенциал за развитие в региона, причините, поради които инвеститорите предпочитат областта и конкурентните й предимства. Освен това, те обсъдиха предизвикателствата, пред които е изправен бизнесът, и възможните подходи за преодоляването им, както и ролята на земеделието в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и новата Обща селскостопанска политика на ЕС. Акцент беше поставен и на добрите практики в регионалното земеделие.

В завершение на събитието, организаторите отличиха най-динамичните малки и средни предприятия от областите Плевен и Ловеч в рамките на специалното издание на класацията “Гепард”, която от 16 години популяризира успехите на местния бизнес.