„Информационен ден за проектите по Интегрирано градско развитие организира Община Плевен на 10 април“

Последни новини


Плевенските жители ще могат да узнаят повече за възможностите за развитие на своя град чрез участие в проекти по програмата „Интегрирано градско развитие“ на Община Плевен. На 10 април, сряда, от 16:00 ч., в зала „Плевен“, разположена в сградата на Областна администрация, ще се проведе информационен ден, където ще бъдат представени предстоящите проектни идеи на общината и ще бъдат обсъдени възможностите за партньорство и участие.

На предстоящото събитие представители на общината ще разяснят как може да се включат гражданите и различните заинтересовани групи в процеса на подбор на проекти. Освен това ще се обсъдят и начините, по които могат да се подобрят предложените идеи и как да се формират интегрирани партньорски проекти.

Община Плевен приканва всички заинтересовани страни да се включат активно, като дадат своите мнения и препоръки. Това ще допринесе за повишаване качеството на предстоящите планирани инициативи и ще позволи на жителите да се ангажират с реализацията на проектите и да имат реален принос в развитието на града.

Допълнителна информация за процедурата на кандидатстване, както и съпътстващите документи, е достъпна на интернет страниците на програмата и на общината. За предоставянето на проектни идеи е създаден специален електронен адрес, проекти@pleven.bg, а крайният срок за тяхното подаване е 09.05.2024 г.

Събитието е изключителна възможност за всички жители на община Плевен да дадат своята заявка за активно участие в бъдещия облик и развитие на градската среда.