Информационен ден по проекта на „Твоят час”  за училищата от област Плевен (галерия) [ИП]

Образование

Днес в Плевен се проведе информационен ден, като заключителен форум за област Плевен на работата по Проекта „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информационния ден откри госпожа Албена Тотева, началник на Регионално управление на образованието – Плевен, с кратък обзор за значимостта на проектните дейности, в които са участвали близо  14 000 ученици от 1 до 12 клас в област Плевен, обхванати през двете учебни години в различни клубове по интереси, съответно през първата  в 1175 групи и 1114 през втория период по проекта „Твоят час“, сформирани в 104 училища на територията на област Плевен.
 
Като извод е обобщено, че с проекта „Твоят час“ се допринася за развиване потенциала на учениците,  преодоляване на образователните затруднения,  повишаване мотивацията на всички, заложили в работата си да работят чрез допълване, развиване и награждаване на техните знания, умения и компетенции, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Форума уважи и госпожа Йонита Иванова – началник на отдел „Образование“ към Община Плевен. Гости на форума бяха представители на общинските администрации от областта, на обществените съвети към Проекта, ръководители и ученици, общественици, родители.

По време на днешния форум, в две сесии,  от 10.00 часа до 11.30 часа сутринта и следобед от 14.00 до 15.30 час, участниците в информационния ден  от различни училища на област Плевен представиха своите умения и сценични изяви в танци, песни, актьорско майсторство, художествено слово пред публика. Изявиха се групи и  индивидуални участници, представиха се презентации, както и произведения на учениците от различни групи по Проекта в тематични направления от областта на науката, техниката и изкуството.
 

Следваща
Предишна

Следваща
Предишна

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com