КЕВR определи нови цени на тока от юли 2024 година.

Плевен днес


Енергийният регулатор на България обяви новото тарифиране на електроенергията, което ще влезе в сила от първи юли 2024 година до края на юни 2025 година, според изявление на институцията.

Средната цена на тока за домакинствата ще се покачи с 1,77%, като се появиха различия в тарифите на отделните електроразпределителни дружества. „Електрохолд“ ще приложи повишение от 3,10%, ЕВН ще увеличи с 1,85%, докато „Енерго Про“ ще регистрира понижение от 0,49% в цените. Тарифите включват и стойността на мрежовите услуги.

Съгласно тези тарифни промени, България продължава да има едни от най-достъпните цени за електроенергия в Европа, гарантирайки стабилност и предвидимост на домакинските сметки. Според КЕВР, ръстът от 1,77% е най-малкият за последното десетилетие, като в предходни години повишенията бяха значително по-високи.

Увеличението остава под уровето на инфлацията за последния година и очакванията за инфлацията в предстоящият период, уверяват от КЕВР.

Топлоенергетичните цени също бяха регулирани със средно понижение от 8,47% за следващата година, като за всяко дружество бяха определени индивидуални годишни цени. „Топлофикация София“ ЕАД ще предлага топлинна енергия за битовите потребители на 128,25 лв./MWh, докато други градове ще видят различни цени, рефлектиращи икономическите условия и разходите за производство.

Във връзка с предотвратяване на нелоялни ценови практики, КЕВР не одобри предложението на „Топлофикация София“ ЕАД за 30% намаление, тъй като то би водело до недопустимо трансфериране на средства между потребители на топлинна и електрическа енергия.

Цените за топлинна енергия на останалите компании варират, като някои градове очакват значителни намаления, пресметнати след задълбочено анализиране на пазарните прогнози и тенденциите на международните пазари на природен газ и въглеродни емисии.

КЕВР следва консистентна методология при определянето на цените на топлото, като взема под внимание всички регулаторни и ценообразуващи фактори, включително прогнозираното изменение в цените на природния газ и емисионни квоти.

Информацията в заявлението е предоставена от dnes.bg.