Легализиран документ от 1872 г. показаха в Деня на отворени врати днес в Административен съд – Плевен [ИП]

Общество

Председателят  на Административен съд – Плевен  Полина Богданова – Кучева и Симеон Кънев – съдебен администратор, посрещнаха днес граждани и ученици, които дойдоха да се запознаят с работата на Административния съд по време на Деня на отворени врати.Габриела Дундакова от 11-б клас и Фулден Салимова от 11-в клас на ДФСГ „Интелект” представиха работата на съдиите и съдебните служители, с която се запознаха предварително в рамките на инициативата „Икономист за един ден“.Полина Богданова – Кучева направи кратка презентация за историята, структурата и функционирането на Административен съд гр. Плевен, като бяха представени и аспекти от работата на съдиите, съдебните служители и служби.Елица Маринова съдебен заседател в Районен съд София запозна присъстващите със случаи, в които непълнолетни са подведени под съдебна отговорност.В съдебна зала № 1 на Административен съд гр. Плевен от 14:00 часа, се представи публично разпределение на съдебните дела на принципа на случайния подбор. Всички присъстващи имаха възможност да зададат въпросите си и да получат отговори в рамките на компетентността на Административен съд гр. Плевен.Участниците в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”   от ДФСГ „Интелект”  получиха своите удостоверения за учебната 2017/2018 г.Гостите в Деня на отворените врати в Административен съд гр. Плевен имаха възможност да разгледат и изложба на архивни документи, съдържаща над 15 архивни материала, свързани с правораздавателната дейност в Плевенска област и България през годините. Легализиран превод на документ от турски език, издаден през 1872 г., беше най-старият експонат в изложбата, също и две книги с решения на Върховния касационен съд от 1892 и 1893 години. Нотариален акт за собственост от 1943г. Образци от таксови марки, ползвани в периода 1879 – 2000 г. и други архивни документи и закони ползвани от съдебната система.Инициативата „Ден на отворени врати” се организира и провежда за  поредна година от Административен съд гр. Плевен, с амбицията това събитие да стане традиционно и е насочена към популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите, както и към повишаване на доверието на обществото в работата на съда.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com