Министри посетиха успешна овцеферма в село Петърница

Областна администрация Плевен


На 29 март областният управител Виолета Иеремиева посети овцеферма в с. Петърница, община Долни Дъбник. С нея бяха министърът на земеделието Кирил Вътев и вицепремиерът и министър на земеделието на Молдова Владимир Боля, а също така кметът на Плевен д-р Валентин Христов, институционални представители и аграрни специалисти от България и Молдова. Посещението последва одобрението на Меморандум за сътрудничество в земеделието за развитие на сътрудничеството между две страни в областта на хранителната безопасност, растениевъдство и други.

Галина Мирчева, управител на „Плевенско мляко“, има една от най-големите овцеферми в региона и отглежда 850 животни порода Асаф. Тя също така управлява 3500 дка земеделска земя и ливади и наскоро беше наградена в конкурса Forbes&Agri.bg AGRI AWARDS 2024.

По време на визитата гостите видяха помещенията за отглеждане на животни и наблюдаваха ехография и изкуствено осеменяване. Виолета Иеремиева изрази загриженост, че фермерите в България не чувстват подкрепа от държавата, а Вътев предложи кооперирането като решение за намаляване на разходите и подобряване производствения цикъл. Той изреди някои от мерките, предприети от правителството, включително законопроекти и предотвратяването на строителството на фотоволтаици на земеделски земи.

Вицепремиерът на Молдова също подчерта подобни проблеми, с които се сблъсква в своята страна, такива като недостиг на работна ръка и свито производство на плодове и зеленчуци. Той оцени постиженията на Галина Мирчева и изрази надежда за бъдеща съвместна работа с български животновъди.