На три места в центъра ще има детски електромобилчета [ИП]

Page breadcrumbsEnd of page breadcrumbs

Три схеми за разполагане на детски електромобилчета в централната градска част на Плевен, одобри на днешното си заседание Общинският съвет.След обсъждане съветниците гласуваха за всяка от позициите за детските атракциони месечният наем да бъде 24.00 лв./кв. м. с ДДС и срок на  договорите от 6 месеца. Отдаването под наем на имотите ще се извърши по реда на Наредба № 7 на Общинския съвет, чрез публичен търг с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията на участниците в общинската администрация. Депозитът за участие в търга ще бъде съгласно чл.79, ал.4 на Наредба № 7.Провеждането на търга за отдаване под наем на частите от имоти – публична общинска собственост за разполагане на детските атракциони съгласно одобрените схеми, се възлага на кмета на Общината или оправомощено от него лице, гласи решението на Общинския съвет.Решението за детските електромобилчета бе прието с 30 гласа „за“, 2 гласуваха „против“ и 6 „въздържал се“.  

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com