На 27 юни ще се проведе сесия на Общинския съвет, като в програмата са заложени обсъжданията на общо 41 различни въпроса, включително и назначението на временно изпълняващ длъжността кмет на село Коиловци.

Общини Общински съвет Плевен


Общински съвет – Плевен ще проведе заседание в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова” с начален час 09:00. На дневен ред са включени 41 точки, като излъчването на събитието ще бъде на живо на официалния уебсайт на съвета.

Основни точки включван в дневния ред са: възлагането на кмета да представлява общината на извънредно неприсъствено събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация; избор на временен кмет на Коиловци поради прекратяване на пълномощията на предишния кмет; предложение за основен ремонт на спортни площадки в учебно заведение в с. Пелишат; приемане на годишни отчети и баланси за търговските дружества с общинско участие и други административни и имотни въпроси.

Включени са също предложения за безвъзмездно учредяване на право на ползване на недвижим имот, отдаване под наем без публичен търг, и разглеждане на схеми за разполагане на търговска апаратура и пазар в определени села.

Всички материали, свързани със заседанието, са публикувани в раздел „Заседания“ на официалния сайт на Общински съвет – Плевен.