Областен управител Плевен ище решение за Кайлъка имоти.

Областна администрация Плевен


На 21.06.2024 г. областният управител на област Плевен, Николай Абрашев, отправи писмено питане до Министерството на регионалното развитие и благоустройството относно методически указания и становище по отношение стопанисването и управлението (включително и отдаването под наем) на част от имотите – публична държавна собственост, в Защитена местност „Кайлъка”.

С Решение № 895 от 2020 г., Министерски съвет предостави за безвъзмездно управление на Община Плевен общо 37 поземлени имота в територията на местността. Тези имоти покриват централната част на парка – от Моста до хотел „Кайлъка” и включват известни сред жителите и посетителите на парк „Кайлъка” заведения за обществено хранене и обслужване.

Поради прехвърлянето на правото на управление към общината се повдигнаха въпроси относно законосъобразността на функционирането на тези обекти, тъй като общината приема имотите за безвъзмездно управление, което може да влезе в конфликт с ограниченията, залегнали в Закона за държавните помощи.

По време на работна среща на 20.06.2024 г., на която присъстваха Николай Абрашев, кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов, зам. – министър Веселина Терзийска от МРРБ и министър на околната среда и водите инж. Петър Димитров, беше изработен механизъм, който позволява законосъобразно и в интерес на гражданите и посетителите, функционирането на обектите в парк „Кайлъка”.

Благодарение на тази координирания подход община Плевен ще може ефективно да организира и провежда търгове за стопанисването на обектите, гарантирайки същевременно опазването на защитената местност и нейния чар.