„Обсъждане на транспортната свързаност и устройственото планиране в Плевен на среща с кмета и архитекти“

Последни новини


Плевенските архитекти обсъждат развитието на транспортната свързаност

Важната роля, която архитектите играят в устройственото планиране и инвестиционното проектиране за развитието на общините и регионите, бе обсъдена на работна среща в Плевен. Събитието, състояло се между д-р Валентин Христов, кмет на Община Плевен, и арх. Петър Диков, председател на Съюза на архитектите в България, събра заедно и други представители на архитектурната колегия в града.

Основният акцент на срещата бе поставен върху необходимостта от подобряване на транспортната свързаност на Плевен. Разглеждаха се перспективите на града като инфраструктурен център на Северозападния район и икономическа зона „Мизия“ в контекста на магистрала „Хемус“. „Транспортната свързаност има изключително значение за интегрираното развитие на регионите и тяхното свързване с националната и европейската транспортна мрежа“, отбеляза арх. Диков, споделяйки опита си като дългогодишен ръководител на обществени институции.

На работната среща бяха поставени и въпросите около Източния обход на Плевен. Арх. Емил Дечев, председател на плевенското дружество на САБ, и арх. Красимир Попов от Регионалната колегия на КАБ разгледаха актуални проблематики и предложения за тази ключова инфраструктурна инициатива.

Участниците в дискусията подчертаха значението на сътрудничеството между архитектите и местната власт в проектирането на предстоящи инициативи за развитието на Плевен и околните райони. Локалните власти изразиха готовност да включат архитектите в планирането на нови проектни идеи, които да отговорят на съвременните изисквания за развитие и качество на градската среда.