Обсъждат възможност за оказване на финансова помощ от бюджета на общината за 2025 година за лица, които се подлагат на диализа.

Общини Общински съвет Плевен


Общинският съвет обмисля предложение за предоставяне на еднократна годишна финансова помощ за граждани с терминална бъбречна недостатъчност в община Плевен, които се лекуват чрез диализни методи. Това предложение ще бъде разгледано като част от проектобюджета за 2025 година, след като беше обсъдено на заседание на Общинския съвет. След продължителен дебат, решението за включване на точката в бюджета беше отложено.

В момента на хемодиализа в община Плевен са 56 души. По време на заседанието, проф. д-р Бисер Борисов, като председател на комисията по „Здравеопазване и социална политика“, информира, че мнозинството от тези пациенти се издържат само с пенсия по болест, която не достига минималната работна заплата. В много общини, включително и в Плевен, такива пациенти получават помощ в размер на 100 до 150 лева месечно. Според новото предложение пациентите на диализа в община Плевен биха получили годишно финансово подпомагане от 1200 лева, изплащани през юли или декември.

Общинският съвет ще продължи да обсъжда това предложение при планирането на бюджета за следващата финансова година.