Обсъждат проект за нова Наредба за символиката, знаците, празниците и отличията в Община Плевен [ПД]

Общество

Всичките десет Постоянни комисии към Общински съвет – Плевен ще обсъждат през март предложения проект за нова Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен. Официални вносители на предложението са Петя Василева – председател на ПК „Култура, вероизповедания и международна дейност“, и кметът на Община Плевен Георг Спартански.
„Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, проектът за новата Наредба №11 е публикуван за обществено обсъждане на страницата на Община Плевен. Наредбата влиза за обсъждане в постоянните комисии през март, но с оглед спазване на регламентирания 30-дневен срок в Закона, предложеният нов нормативен акт ще се разглежда на заседание на Общински съвет през април. Обсъдихме този въпрос и на Председателски съвет“, информира председателят на местния парламент Мартин Митев.
Той припомни, че действащата в момента Наредба №11 е приета с решение на Общинския съвет преди осем години – през март 2010 година. Обсъждане на предложения за нова Наредба №11 върви от месец май миналата година. С решение на съветниците през октомври 2017 г. бе сформирана и работна група, която да изготви проекта за новата Наредба и да го внесе за гласуване в местния парламента. Съгласно решението, работната група е в 8-членен състав. В нея влизат общинските съветници Петя Василева, Цветко Цветков, Катя Христова и Стефан Петков, представители на общинска администрация в лицето на Светлана Костадинова – началник отдел „Връзки с обществеността и протокол“ и Стефка Григорова – началник отдел “Култура“, Правдолюба Маринова – председател на УС на Националното сдружение на сватбените услуги и агенти, и Доротея Костадинова – главен юрисконсулт в Община Плевен.
Заседанията на постоянните комисии към ОбС в Плевен ще бъдат в два поредни дни – 26 и 27 март. Проектът за нова Наредба №11, както и всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на съветниците този месец, са публикувани на страницата на Общинския съвет в Интернет.
Информация: Общински съвет – Плевен

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт http://plevendnes.com