Община Ловеч организира обществено обсъждане на предложения за именуване на улици в ЖК „Червен бряг [ЛТ]

Ловеч

Община Ловеч организира обществено обсъждане на предложения за именуване на улици в гр. Ловеч, ЖК „Червен бряг“ на 28 май 2018 година (понеделник) от 17,00 часа. Мястото на провеждане е Заседателна зала на Община Ловеч, на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22. Това съобщи днес на пресконференция кметът Корнелия Маринова.
Предложениета са следните:
1. Улицата, от пресечката на ул. „Академик Димитър Мишев“, от блок № 110 до блок № 107, стигаща до пресечката с ул. „Професор инж. Георги Ненов“, да бъде именувана на улица „Генерал-майор Пано Маринов“
2. Улицата, от пресечката на ул. „Академик Димитър Мишев“, от блок № 108 до блок № 109, стигаща до пресечката с ул. „Професор инж. Георги Ненов“, да бъде именувана на улица „Д-р Васил Радославов“.
Генерал-майор Михаил Попов, командир на сухопътни войски, с писмо, с вх. № 9100 – 114 / 15.03.2018 г., прави предложение до Кмета на Община Ловеч една от улиците в гр. Ловеч да носи името на генерал-майор Пано Маринов. Той е един от най-изявените командири от Първата световна война (посмъртно произведен в звание генерал-майор), командир на славния 34-ти Троянски полк, разбил няколко английски дивизии при Дойран.
Полковник Пано Маринов винаги остава в сянката на другите бележити български военачалници, участвали в кръвопролитните боеве при Дойран през периода август 1916 – септември 1918 г.
За него обаче още през 1917 г. англичаните говорят с респект и възхищение. Неслучайно днес военни реликви със знак „34-и“ (номера на полка) заемат почетно място в Британския музей в Лондон.
През 2019 г. се навършват 150 години от рождението на ловчалията полковник Пано Маринов, командир на славния 34- ти Троянски полк.
Изпълнителният директор на фондация „Стефан Нейков“ – гр. София, г-н Венцислав Панчев, с писмо, с вх. № Ф – 005 / 15.03.2018 г., прави предложение до Кмета на Община Ловеч да бъде именувана улица в града на името на д-р Васил Радославов.  Предложението е направено във връзка с предстоящото честване на 165 г. от рождението и 90 г. от кончината на д-р Васил Радославов през 2019 година.
Основните аргументи за това предложение са: фактът, че д-р Васил Радославов е роден в Ловеч, произхожда от будно семейство с изразено място във възрожденските процеси в града. Участник е в национално-освободителното движение, последовател е на Васил Левски, секретар е на ловешкия революционен комитет. След Освобождението на България той получава елитно образование, прави впечатляваща професионална, обществена и политическа кариера. Многократно е народен представител и министър, а в периода 1886 – 1918 г. е три пъти министър-председател на страната.
Основните локализационни единици – улици в гр. Ловеч са именувани. Без имена са само няколко улици в ЖК „Червен бряг“на гр. Ловеч. С Решение № 669 / 24.04.2014 г.на Общински съвет – Ловеч са именувани седем улици в ЖК „Младост“, носещи имената на чуждестранните партньорски градове, шест улици в ЖК „Здравец“, носят имената на видни ловчалии и две улици в ЖК „Червен бряг“, носещи имената на „Академик Димитър Мишев“ и „Професор инж. Георги Ненов“.
Има възможност две от улиците в ЖК „Червен бряг“ да бъдат именувани „Генерал-майор Пано Маринов“ и „Д-р Васил Радославов“.
Очакваме Вашите мнения, становища и предложения до 12.00 часа на 28.05.2018 г. на електронна поща [email protected] или чрез деловодството на Община Ловеч, находящо се в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.
 
Бележка: Няма пречка на тези улици да им бъдат дадени индекси в класификатора и да бъдат именувани по решение на Общински съвет Ловеч на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА. Съгласно чл. 89, ал.З от ЗГР „(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) в зависимост от мястото, което описва, адресът може да включва и наименование на локализационна единица (площад, булевард, улица, жилищен комплекс, квартал и други), номер, вход, етаж, апартамент.
На практика това означава, че ако административните адреси на жилищните имоти бъдат приведени в съответствие с улиците, ще се създадат много проблеми, особено пред жителите на жилищните комплекси.
Съществува възможност за наличие на улици, без на тях да са въведени административни адреси, с оглед да не се създават затруднения на живеещите.
В съответствие с принципа за публичност и прозрачност на политиката на Община Ловеч, към всички заинтересовани страни отправям покана за обществено обсъждане. Изразените мнения и становища, записани в протокол, ще бъдат част от мотивираното предложение пред Общински съвет – Ловеч, относно именуване на две улици в ЖК „Червен бряг“.
Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu