Община Плевен раздава 400 фиданки на учебни заведения за Седмицата на гората

Последни новини


Отбелязвайки Седмицата на гората, Община Плевен организира раздаването на близо 400 фиданки на детски градини и училища в района. Инициативата се провежда под мотото „Гората е живот … и обща отговорност!“ и е реализирана в сътрудничество с Общинското предприятие „Земеделие и гори“.

„Имаме достатъчно количество от фиданките и няма да остане желаещ без дръвче. Трябва, обаче, внимателно да се прецени мястото за засаждане, за да не се окаже след време, че дръвчето пречи,“ споделя инж. Иван Мариновски, директор на ОП „Земеделие и гори“. Той подчерта значението на инициативата за възпитаване на отговорно отношение към природата още от ранна възраст.

„Казват, че всеки човек трябва да засади поне едно дърво през живота си. Следвайки тази мисъл и с грижа за природата, решихме инициативата да бъде насочена именно към децата. Така даваме нагледен пример как те могат да въздействат положително върху околната среда и да полагат грижи за това,“ допълни инж. Мариновски.

Предоставените растения, сред които фиданки от ясен, липа и люляк, ще бъдат доставени до края на седмицата, за да заемат място в образователните институции и да станат част от зелената им среда. Това действие има за цел не само да обогати природната среда в учебните заведения, но също така да вплете устойчивите практики в ежедневието на учениците.