Одобрени са 22 проектни предложения, участващи в Конкурсна сесия за допълнителна читалищна субсидия за 2018 г. [ЛТ]

Ловеч

Одобрени са 22 проектни предложения, участващи в Конкурсна сесия за допълнителна читалищна субсидия за 2018 г. по Раздел III на Общински проектен фонд. На 12.04.2018 г. се проведе работна среща в изпълнение на Заповед на Кмета на Община Ловеч № 432/19.03.2018 г. Комисията разгледа постъпилите 45 бр. проектни предложения в указания срок от 32 народни читалища.
След обсъждане на всички проектни предложения комисията взе следните решения:
Тъй като проектите са много, а заявеното финансиране надвишава двойно допустимото, приоритетно се одобряват всички проекти за закупуване на технически средства и интернет – компютърни конфигурации и периферия, озвучителна техника и прочее, като задължително условие за развитие дейността на читалищата.
Финансират се всички проектни предложения за сценични костюми, тъй като те също са задължително условие за доброто представяне на читалищните колективи.
Комисията направи финансови корекции на някои предложения с презумцията да имат възможност повече брой читалища да бъдат подпомогнати и взе решение да не финансира проектни предложения, с пътувания за участия в събори, фестивали и др., поради по-ниска степен на значимост за местната общност.
Одобрени са общо 22 проекта. Виж приложения списък:

Читалище

Попълване на библиотечния фонд

Чествания на годишнини, организиране на събори, спектакли и концерти

Закупуване на носии, сценични костюми, реквизити

Пътувания за участия в събори и фестивали

Създаване и съхраняване на колекции с културни ценности

Закупуване на компютърна конфигурация и развитие на информационна дейност

1.

Ловчанско читалище „Наука-1870 г.“

900 лв.
Безжична микрофонна система за куклен и музикален театър

2.

НЧ „Бъдеще за Ловеч 2009“

975 лв.
Сценични костюми

3.

НЧ „Бяла Анаста 2016 г.“

1000 лв.
Сценични костюми за Школа за класически балет „Пирует“

4.

НЧ „Просвета-1926 г.“ кв. Гозница

983 лв.
Компютърна конфигурация

5.

НЧ „Зора-1930 г.“ кв. Продимчец

996 лв.
Компютърна конфигурация

6.

НЧ „Напредък – 1920 г.“ с. Баховица

450 лв.
Озвучителна техника

7.

НЧ „Пробуда – 1909 г.“ с. Брестово

180 лв.
Годишна интернет такса

8.

НЧ „Съзнание-1913 г.“ с. Владиня

559.58 лв.
Художествена литература

9.

НЧ „Хр. Ботев – 1927 г.“ с. Горан

483 лв.
Компютърна конфигурация

10.

НЧ „Пробуда – 1927 г.” с. Г. Павликене

240 лв.
Годишна такса за интернет

11.

НЧ „Пробуда – 1927 г.“ с. Дренов

800 лв.
Лаптоп, мултимедиен проектор и екран

12.

НЧ „Пробуда – 1926 г.“ с. Йоглав

300 лв.
Озвучителна техника

13.

НЧ „Напредък-1928 г.“ с. Казачево

994.58 лв.
Компютърна конфигурация

14.

НЧ „Светлина – 1927 г.“ с. Лисец

650 лв.
Сценични костюми

15.

НЧ „Хр. Ботев – 1925 г.“ с. Лешница

560 лв.
Създаване и съхраняване на колекция с културни ценности

16.

НЧ „Събуждане – 1927 г.“ с. Малиново

550 лв.
Празник на баклавата

17.

НЧ „Хр. Ботев – 1928 г.“ с. Пресяка

500 лв.
90-годишнина на читалището

18.

НЧ „Полк. Ст. Едрев – 1895 г.“ с. Радювене

19.

НЧ „Просвета – 1934 г. “ с. Скобелево

180 лв.
Годишна такса за интернет

20.

НЧ „Съзнание – 1929 г.“ с. Смочан

808.64 лв.
Компютърна конфигурация

21.

НЧ „Просвета – 1901 г.“ с. Слатина

500 лв.
Компютърна конфигурация

22.

НЧ „Съгласие-1928 г.“ с. Стефаново

500 лв.
Озвучителна уредба

23.

НЧ „В. Левски – 1929 г.“ с. Умаревци

808.64 лв.
Компютърна конфигурация

24.

НЧ „Хлевенец – 1919 г.“ с. Хлевене

25.

НЧ „Просвета – 1927 г.“ с. Чавдарци

Сподели:ОтпечатванеХаресване на това:Харесвам Зареждане…

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е ловешкия сайт http://lovechtoday.eu