Плевен стартира първо измиване на улици за 2024 г., включено и почистване на регули и шахти

Последни новини


Плевен тази година ще премине през три етапа на почистване, като се използва специализирана техника за миенето на улиците. Ангажирани са няколко фирми, които се грижат за поддържането на чистота и устройството на градската среда.

За организация и провеждане на тези важни дейности по поддържането на хигиената в града, общината е възложила на консорциум от компании, сред които „Уейст Солюшънс България” ЕООД, „Чистота Плевен” ООД и „Екосервиз България“ ООД, работейки в рамките на договора за „Поддържане на чистотата – метене, миене на улици, тротоари, площадни пространства, спирки на обществения транспорт, подлези и почистване на отводнителните оттоци в гр. Плевен”.

Дейностите по измиването на улиците са съобразени с метеорологичните условия, като се извършват през периода март-октомври, при подходящи за това времеви условия. Стара се градската среда да остане чиста и приятна за жителите и посетителите на Плевен, като по този начин се принася за подобряване качеството на живот в региона.

Измиването на улиците е само част от обширните мерки по отговорно управление на градската среда, показващи ангажираността на общинската администрация към поддържане на високи стандарти за чистота и уют.