„Ученици от Плевен дискутираха правосъдието с председателя на Административен съд“

Във връзка с провеждане на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, осъществена през академичната година 2023/2024 под егидата на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерството на образованието и науката (МОН), Административният съд в град Плевен бе домакин на серия образователни събития на 8-и и 10-и май 2024 […]

Continue Reading