Категория: Образование

Информационен ден по проекта на „Твоят час”  за училищата от област Плевен (галерия) [ИП]

Днес в Плевен се проведе информационен ден, като заключителен форум за област Плевен на работата по Проекта „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Информационния ден откри госпожа Албена Тотева, началник на Регионално управление на образованието – Плевен, с кратък обзор за значимостта на проектните дейности, в които са участвали близо  14 000 ученици от 1 до 12 клас в област Плевен, обхванати през двете учебни години в различни клубове по интереси, съответно през първата  в 1175 групи и 1114 през втория период по проекта „Твоят час“, сформирани в 104 училища на територията на област Плевен.
 
Като извод е обобщено, че с проекта „Твоят час“ се допринася за развиване потенциала на учениците,  преодоляване на образователните затруднения,  повишаване мотивацията на всички, заложили в работата си да работят чрез допълване, развиване и награждаване на техните знания, умения и компетенции, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Форума уважи и госпожа Йонита Иванова – началник на отдел „Образование“ към Община Плевен. Гости на форума бяха представители на общинските администрации от областта, на обществените съвети към Проекта, ръководители и ученици, общественици, родители.

По време на днешния форум, в две сесии,  от 10.00 часа до 11.30 часа сутринта и следобед от 14.00 до 15.30 час, участниците в информационния ден  от различни училища на област Плевен представиха своите умения и сценични изяви в танци, песни, актьорско майсторство, художествено слово пред публика. Изявиха се групи и  индивидуални участници, представиха се презентации, както и произведения на учениците от различни групи по Проекта в тематични направления от областта на науката, техниката и изкуството.
 

Следваща
Предишна

Следваща
Предишна

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Средно по 23 деца в група има в детските градини в област Плевен [ИП]

По последните данни на статистиката в  област Плевен работят 76 самостоятелни детски градини. Броят на децата, настанени в тях през учебната 2017/2018 г., е 6 828, от които 3 551 са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.4%.
Данните показват, че 77% от децата, подлежащи на обхват в детско заведение, са били записани в градина. Приблизително същият е бил обхватът и презпредходната учебна година, показват данните на Териториалното статистическо бюро на НСИ вПлевен.
Средният брой деца в една детска градина за областта е 90, като една група се формира средно от 23 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 640 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 13 души, или с 2.0%. Детските учители са 597, или 93.3% от педагогическия персонал.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Над 200 деца посетиха Регионалния музей в Плевен, за да научат повече за света на прилепите [ИП]

Днес в отдел „Природа” на Регионалния исторически музей в Плевен се проведоха инициативи за отбелязване на Европейската нощ на прилепите. Организатори бяха активисти от сдружение „Зелени Балкани”, които бяха подготвили изложба и ателиета, за да разкажат на любопитните малки посетители интересни неща за прилепите.
Анелия Павлова от „Зелени Балкани”, която е биолог и изследва живота на прилепите, обясняваше на посетителите защо не бива да се прекъсва зимния сън на прилепите. През зимата прилепите изпадат в хибернация и ако бъдат събудени преди пролетта, има опасност да не оживеят, тъй като нямат възможност да си набавят храна, а натрупаният в тялото им запас не е достатъчен за поддържане на активен живот, обясни тя.
Децата имаха възможност да видят уреда, наречен детектор, който забавя 10 пъти звука, издаван от прилепите и така го прави доловим за човешкото ухо.

В прилепното ателие малчуганите имаха възможност да изработят маски във формата на прилеп или оригами, за да си отнесат нещо за спомен от тази любопитна среща с тайнствения свят на прилепите.

Близо 200 ученици от 1 до 4 клас на две плевенски училища посетиха днес организираните прояви в Регионалния исторически музей по повод Европейската нощ на прилепите.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

ГЕРБ – Плевен дари средства за образованието на младо момиче [ИП]

Областната структура на ПП ГЕРБ – Плевен отпусна финансова помощ на младо момиче от Плевен, за да продължи образованието си.
За помощ към народния представител и областен координатор на ГЕРБ Владислав Николов се обръща чичото на девойката. В приемния ден на депутата той разказва за тежкото социалното положение на момичето. Става ясно, че  продължаването на образованието на младата девойка зависи изцяло от финансовите възможности на семейството, които за съжаление  са недостатъчни.
 „Не само като народен представител, но и като човек намирам за естествена и логична реакция да се отзовеш на молбата за помощ, още повече когато става дума за толкова важен за бъдещето на един млад човек въпрос като образованието. А това младо момиче има нужда точно от вярата, че в живота се случват и добри неща.”, коментира Николов.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

От НУ „Христо Ботев“ – Плевен искат съдействие от  Общинския съвет за изграждане на физкултурен салон [ИП]

Писмо с искане за съдействие за изграждане на физкултурен салон в НУ „Христо Ботев“ –  Плевен постъпи в деловодството на Общинския съвет. Вносител на писмото е директорът на училището г-н Цветелин Горанов. „Настоящото писмо ще бъде разгледано в Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“ този месец. Цялата преписка по въпроса е качена и на официалната страница на Общинския съвет в интернет в раздел „Заседания“ – „Заседания на постоянни комисии“ за октомври“, информира председателят на ОбС – Плевен Мартин Митев.
„НУ „Христо Ботев“ – гр. Плевен е с 86-годишна история. В него се обучават 450 ученика и липсата на физкултурен салон е голямо неудобство за провеждането на часовете по физическа култура и спорт. Училището е единственото в града, което не разполага с такъв, не разполага и със собствени средства в рамките на делегирания бюджет за изграждане на такъв. Затова се обръщаме с молба за Вашето съдействие за решаване на този проблем в полза на нашите деца“, посочва в писмото си до местния парламент Цветелин Горанов. Той изтъква още, че през последните 9 години училището е на челните места на HBO, а за учебната 2014 – 2015 г. – на първо място в област Плевен и на 14 място в страната от общо 1868 училища. НУ „Христо Ботев“ – Плевен е базово и в него провеждат практиката си и студенти от Педагогическия колеж.
Част от преписката за НУ „Христо Ботев“, внесена в ОбС – Плевен, е и кореспонденция, водена по въпроса в годините назад с местната и държавна администрация. В едно от писмата – от Министерството на младежта и спорта, се посочва, че начина, по който може да се кандидатства за финансиране изграждането на физкултурен салон, е по реда на Наредба №2/08.05.2014 г., издадена от Министъра на младежта и спорта, в която са определени условията и редът за финансово подпомагане на строителството и ремонти на спортни обекти и съоръжени от министъра на младежта и спорта. За кандидатстване по Наредбата е необходимо изготвяне на проектна документация, която да бъде съгласувана и одобрена от проектанти, инвеститор и съгласувателните органи. Посочва се също, че право на финансово подпомагане по Наредбата имат спортните организации, ведомствата, на които е възложено управлението на държавната собственост, общините и държавните спортни училища.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Съдии от Окръжен съд – Плевен ще изнасят лекции в ОУ „Йордан Йовков” – Плевен [ИП]

Заместник-председателят на Окръжен съд – Плевен  съдия Емил Банков и съдия Силвия Кръстева ще изнесат през месец октомври поредица от лекции пред ученици от 7 клас в ОУ „Йордан Йовков” в Плевен. Темите на лекциите са избрани от преподавателите на учениците и са свързани с превенцията на употребата на наркотици, домашното насилие над децата, възпитателните мерки при противообществени прояви, както и хулиганските прояви на непълнолетните лица.
Инициатори за срещите с учениците са съдиите от Плевенски окръжен съд, като целта е да се повиши правната култура на подрастващите.
В четири поредни вторника лекторите ще посещават учениците в клас. Първата лекция ще се проведе на 9 октомври.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Ученици от НУ „Христо Ботев“ в тур „Историята на Плевен оживя“ [ИП]

Младите възрожденци от НУ „Христо Ботев” – Плевен, и ученици от IV клас участваха в Ученически турове по проект „Историята на Плевен оживя. Памет на знатните родове и красивите стари сгради“.
Децата  преминаха по маршрутите „Строители“ и „Меценати и културни деятели“, които включват знакови места, свързани с историята на града като Регионалният исторически музей, Винарското училище, Читалище „Съгласие“, Мавзолеят и Общината.
Ученици от Гимназията по туризъм представиха на Младите възрожденци и техните съученици интересни факти за посетените обекти и изнесоха беседа за членове на видни плевенски фамилии, които са живели, работили и оставили следа за бъдните поколения. Участниците в проекта се запознаха и с печатни издания, свързващи обществения, икономически и културния разцвет на града с най-видните негови представители.

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Продължава ползотворното сътрудничество между ПГМЕТ – Плевен и „Учебна работилница Европа” [ИП]

И тази година ученици от 9, 10 и 11 клас от ПГ по механоелектротехника – Плевен се включиха с готовност и интерес в дейности по проект „Демокрация в криза“ на Сдружение  „Учебна работилница Европа“.
Те участваха в дебат по темата, организиран от клуб „Дебати“ в Градската градина на 27 септември, а на 3 октомври се включихме в дискусия с представители на местния парламент от различни политически сили, гости от Германия, Гърция и Румъния и някои НПО.
По време на дискусията учениците изразиха своята позиция по темата за популизма и радикализма като предизвикателства пред демокрацията пред местните медии.  По време на дискусията се изказаха различни гледни точки, а присъстващите получиха информация как по-ефективно да контактуват с местната власт.
В края на срещата, излязохме с убеждението, че за да устои демокрацията, е необходимо изграждането на активно гражданско общество, като коректив на управляващите, и  пътят за това е образованието, споделиха участниците от ПГМЕТ – Плевен.
 

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

5 октомври – Международен ден на учителя [ИП]

5 октомври се отбелязва като Международен ден на учителя в над 100 страни от света. Той влиза в световния календар по препоръка на ЮНЕСКО по повод годишнината от приемането на документа „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. Това става през 1966 г. и целта на документа е да се подчертае колко е важна ролята на учителите в обществото.
Да си учител е призвание и тези, които имат  таланта да бъдат учители, са истинските педагози, които водят децата. Защото педагог от гръцки език означава, който води детето.
Честит празник, призвани  да водите децата!

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com

Две плевенски деца  с награда от националния конкурс „Моето ДЗИ” [ИП]

6-годишната Джулиана Пацева от ДГ „Зорница” и петокласничката Йоана Маркова от  ОУ „Д-р Петър Берон” са двете плевенски деца, които са отличени в тазгодишното издание на Националния конкурс за детска рисунка „Моето ДЗИ”.
Петото издание на конкурса се проведе от началото на май до края на август. Тази година темата на рисунките, с които се изявяваха деца на възраст от 6 до 14 години, беше „Безопасността на пътя“. В конкурса са участвали ученици от 87 населени места  – общо 145 образователни институции съответно със 743 участници с живописна или графична рисунка, 93 участници – с компютърна графика, и 8 – с видеоклип.
Коста Чолаков – главен изпълнителен директор на ДЗИ, сподели: „Щастлив съм, че успяваме за пета поредна година да организираме конкурса за детска рисунка. Фактът, че тази година разширихме конкурса, като дадохме възможност за участие с дигитални рисунки и видео, предостави възможност на по-дигитално ориентираните деца да се включат също с предложения, което добави допълнително над 100 участника към общия им брой. Засиленият интерес към конкурса свидетелства, че достигаме до малчуганите, провокирайки ги да мислят от малки по темата за поведението ни на пътя, което всъщност е нашата цел.“
Победителите са определени от компетентно жури, като авторите на десетте най-високо оценени творби в категория „Рисунка“ получават стативи и пособия за рисуване, а първите трима победители в останалите две категории „Компютърна рисунка“ и „Видеоклип“ са наградени с таблети. Ето и кои са те:
Живописна или графична рисунка
Мариана Калинякова, 6 год., ДГ ЦПЛР, град Бургас
Венко Желязков, 6 год., ДГ „Пролет”, град Ямбол
Цветомира Павлова, 6 год., ДГ „Зора”, град Червен бряг
Хелен Хюсеин, 6 год., ДГ „Здравец”, град Попово
Александра Минчева, 6 год., ДГ „Брезичка”, град Бургас
Джулиана Пацева, 6 год., ДГ „Зорница”, град Плевен
Емилия Петрова, 4 клас, СУ „Цанко Церковски”, град Полски Тръмбеш
Йоана Маркова, 5 клас, ОУ „Д-р Петър Берон”, град Плевен
Ванеса Ценова, 1 клас, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Свети Влас
Денислав Младенов, 2 клас, ОУ „Отец Паисий”, с. Петърч, София област
Компютърна рисунка:
Йоана Спасова, 4 клас, ОУ „Георги С. Раковски”, град Варна
Йоанна Мантзуни, 3 клас, СУ „Летец Христо Топракчиев”, град Божурище
Вяра Ганчева, 2 клас, ОУ „Неофит Рилски”, град Габрово
Видеоклип:
Йоан-Александър Газибаров, 3 клас ОУ „Неофит Рилски”, град Дупница
Марина Копринкова, 3 клас ОУ „Кочо Честеменски”, град Пловдив
ДаринКопринков, 6-год.
Георги Казанлийски, 2 клас СУ „Асен Златаров”, град Шабла, област Добрич

Pleven.info е автоматичен агрегатор на новини. Ние спазваме Creative Commons лиценза за онлайн съдържание и посочваме източника му. Източник на тази новина е плевенският сайт https://infopleven.com